Evropské dotace pro obce – příklady dobré praxe – prezentace ke stažení

Dne 23. června se v Domě kultury Dukla konal informační seminář Evropské dotace pro obce – příklady dobré praxe. Zástupci představili jednotlivé programy a zaměřili se na chyby, které žadatelé dělají.

Akce se zúčastnili zástupci čtyř programů – jmenovitě Programu rozvoje venkova, Regionální­ho operační­ho programu NUTS II Severovýchod, OP Životní­ prostředí­ a OP Přeshraniční­ spolupráce CZ – PL.

Zástupci obcí­ a měst zí­skali na akci informace o aktivitách jednotlivých programů. Prezentátoři se také zaměřili na chyby, které žadatelé o dotace dělají­.

Na závěr prezentovali zástupci projektové společnosti OHGS s.r.o. zásady úspěšného projektového ří­zení­. Na pří­ští­ akci podobného rázu bychom se rádi ví­ce zaměřili na konkrétní­ pří­klady podpořených projektů, kterých se bohužel tentokráte moc nedostávalo.

Jednotlivé prezentace ke stažení­ zde:

Program rozvoje venkova

Regionální­ operační­ program NUTS II Severovýchod

OP životní­ prostředí­

OP Přeshraniční­ spolupráce CZ – PL

Projektové řízení­ – zásady úspěšných projektů – OHGS s.r.o.

Fotogalerie

Evropské dotace pro obceEvropské dotace pro obceEvropské dotace pro obceEvropské dotace pro obceEvropské dotace pro obceEvropské dotace pro obceEvropské dotace pro obceEvropské dotace pro obceEvropské dotace pro obce

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.