Regionální poradenská a informační místa RPIM zahájila svou činnost

RPIM je síť Regionálních poradenských informačních míst pro Operační program životního prostředí (OPŽP), jejichž síť buduje Státní fond životního prostředí ČR na podporu zájemců o zpracování žádostí do OPŽP. Regionální poradenská informační místa se nachází v sedmi regionech soudržnosti NUTS II. Poradenské služby tyto místa poskytují zájemcům o dotace zdarma.

Pilotní projekt síťe poradenských a informačních míst pro prioritní osu 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní zahájil svou činnost 2. května 2008. Jejich hlavní náplní je vyhledávat potenciální žadatele, zejména z řad malých obci a poskytovat své služby především v oblastech podpory snížení znečištění vod a zkvalitněním systémů, které budou sloužit k odvádění a čištění odpadních vod. Dále k zlepšení jakosti pitné vody zabezpečením zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a rozšířením a rekonstrukcí vodovodních sítí a upraven.

Kontaktní informace:

 Pro NUTS II

 Technický zástupce

 Adresa RPIM 1 v regionu

Kontakt – telefon, e-mail 

Střední Morava

Ing. Martin Dufek

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Holická 568/31

772 00 Olomouc

 541 210 138, 605 264 176

dufek@vrv.cz

 Jihozápad

 Ing. Petr Jerhot

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zátkovo nábřeží 7

370 01 České Budějovice

 386 356 321, 603 188 296

jerhot@vrv.cz

 

 Ing. Václav Šesták

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Městský úřad Dobřany, náměstí T. G. Masaryka 1

334 41 Dobřany

 377 195 826, 257 328 057, 603 942 137

sestak@vrv.cz

 

 Severozápad

 Ing. Petr Zajíc

Helena Zochová

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zolova 6

400 07 Ústí nad Labem

 487 882 660, 603 869 604

zajic@vrv.cz, zochova@vrv.cz

 

 Střední Čechy

 Ing. Marek Vrtěl

 AP INVESTING, s.r.o.

Krčská 511/51

140 00 Praha – Krč (1.p.-kancelář č. 23 a 24)

 739 002 337

marek.vrtel@apinvesting.cz

 

 Jihovýchod

 Ing. Ivana Heričová

 AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12

612 00 Brno

 739 002 331

ivana.hericvoa@apinvesting.cz

 

 Severovýchod

 Ing. Miloš Popelář

 OHGS, s.r.o.

17. listopadu 1020

562 01 Ústí nad Orlicí

 465 526 075

603 944 946

popelar@ohgs.cz

 Moravskoslezsko

 Ing. Jaroslav Grogar

 

 MOTT MACDONALD Praha (budova Obecního úřadu)

Jeseník nad Odrou

 

 

 221 423 901, 602 117 106

jaroslav.glogar@mottmac.com

 

 

 Ing. Tmoasz Knopp

 Jeseník nad Odrou 256

742 33 Jeseník nad Odrou

 221 423 906, 725 719 833

tomasz.knopp@mottmac.com

 

 

Vánoční kvíz

Vánoce se blíží a my budeme rozdávat dárky. Zahrajte si s námi v prosinci kvíz na téma evropských vánočních tradic a můžete vyhrát knihu nebo deskovou hru. Kdyby to náhodou…

Vánoční kvíz Eurocentra Plzeň

S adventem se spustil kvíz vytvořený Eurocentrem Plzeň na platformě Kahoot! Každý účastník si může otestovat své znalosti o tradicích v Česku i v jiných zemích Evropské Unie. Soutěž poběží až do…

Výtvarná soutěž Kapr ve vánoční Evropě!

Eurocentrum Plzeň společně s Eurocentrum České Budějovice a Europe Direct České Budějovice připravili soutěž pro žáky základních škol v Plzeňském a Jihočeském kraji. „Karel, rybí dobrodruh z malé české vesnice, se rozhodl,…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.