O další krok blíže k rakouským sousedům

Zisterdorf, 24.11.2008

 

V Zistersdorfu proběhlo dne 24.11.2008 druhé zasedání Regionálního monitorovacího výboru, které projednávalo projekty žadatelů do Fondu malých projektů (FMP).

 

Zájemci o dotace mohli předkládat své návrhy do 16.10.2008 na Sekretariát FMP, které sídlí na  Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy (RRA JM). Bylo zaregistrováno celkem  12 projektů s požadavky na dotaci ve výši 197.420,20 EUR. Regionální monitorovací výbor druhého kola rozhodl, že podpoří 11 projektů z FMP s požadavky na dotace ve výši 172.419,00 EUR. Úspěšní žadatelé  o dotace na projekty přeshraniční spolupráce v Jihomoravském kraji mohou začít s realizacemi.

 

 Mezi podporované projekty z FMP patří například: Hry bez hranic – předkladatelem byl Sportovní klub Meteor Brno, o.s., Tvořme spolu předkládané Občanským sdružením Sluníčko dětem, Kostely v příhraničních obcí Hnanice a Retzbach- předkladatelem byla Obec Hnanice, Bavíme se společně od Městys Šatov nebo Lucky Voltiž od žadatele TJJ Lucky Drásov, o.s.

 

Zájemci o další dotaci z Fondu malých projektů  mohou předkládat své žádosti do19.3.2009. O projektech, které budou předloženy do tohoto termínu se bude rozhodovat v polovině května 2009.

 

Další informace o Fondu malých projektů budou k dispozici na webových stránkách www.rrajm.cz

 

Noc vědců v Hradci Králové

V pátek 5. října 2023 proběhne v Hradci Králové Noc vědců, a to hned na několika institucích. Bavit se, poznávat a dozvědět se něco nového můžete letos v prostorách Univerzity…

Stále je možnost zapojit se do DYON!

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech. S cílem zapojit mladé…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.