ROP Jihovýchod zveřejnil plán výzev na rok 2009

Na stránkách ROP Jihovýchod naleznete plán výzev pro rok 2009

 

V textu výzvy pak naleznete tyto informace:

  • název programu
  • výčet jednotlivých oblastí podpory
  • hlavní a doplňkové ukazatele
  • finanční alokace na jednotlivé oblasti podpory pro danou výzvu
  • místo, kde předkládat žádosti
  • datum a hodinu, kdy je nutno nejpozději předložit žádost
  • kontakty na pracovníky, kteří vám poradí

Projekty doporučené Výborem Regionální rady Jihovýchod k financování budou zveřejněny v sekci  výsledky výzev.

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.