ROP Jihovýchod zveřejnil plán výzev na rok 2009

Na stránkách ROP Jihovýchod naleznete plán výzev pro rok 2009

 

V textu výzvy pak naleznete tyto informace:

  • název programu
  • výčet jednotlivých oblastí podpory
  • hlavní a doplňkové ukazatele
  • finanční alokace na jednotlivé oblasti podpory pro danou výzvu
  • místo, kde předkládat žádosti
  • datum a hodinu, kdy je nutno nejpozději předložit žádost
  • kontakty na pracovníky, kteří vám poradí

Projekty doporučené Výborem Regionální rady Jihovýchod k financování budou zveřejněny v sekci  výsledky výzev.

Noc vědců v Hradci Králové

V pátek 5. října 2023 proběhne v Hradci Králové Noc vědců, a to hned na několika institucích. Bavit se, poznávat a dozvědět se něco nového můžete letos v prostorách Univerzity…

Stále je možnost zapojit se do DYON!

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech. S cílem zapojit mladé…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.