Praxe v Německém spolkovém sněmu

Možnost stipendijního programu praxe pro studenty v Německém spolkovém sněmu v období od 1.března do 31.července 2010.

Tento program umožňuje českým absolventům vysokých škol poznat zblízka parlamentní práci v kanceláři jednoho z poslanců. Kromě toho také zahrnuje krátké semináře o politickém, hospodářském a kulturním životě ve Spolkové republice Německo.

Účastníci obdrží měsíční stipendium ve výši 450 eur a bezplatné ubytování v Berlíně. Navíc si mohou vybrat z bohaté nabídky přednášek a seminářů tří berlínských univerzit; Humboldtovy univerzity, Svobodné univerzity a Technické univerzity.

Uchazeči musí mít dokončené vysokoškolské studium (magisterský nebo bakalářský program), velmi dobré znalosti němčiny a nesmějí být na začátku praxe starší 30 let.

Podklady k žádosti je možné si stáhnout z webových stránek Německého spolkového sněmu na www.bundestag.de/ips

Uzávěrka přijímaní přihlášek je 30.června 2009.

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.