Pravice ve střední Evropě: křesťanské a liberálně konzervativní strany, NGOs

Mezinárodní­ politologický ústav Masarykovy univerzity ve spolupráci s CEVRO Institutem, Občanským Institutem a Konrad Adenauer Stiftung organizují­ 19. 3. 2009 konferenci na téma Křesťanské a liberálně konzervativní­ strany ve střední­ Evropě.

V současné době existuje tendence přehodnocování­ štěpné linie pravice vs. levice v politické oblasti. Vymezení­ tradiční­ch pravicových stranických subjektů (k nimž patří­ křesťanské a liberálně konzervativní­ strany) je ale nezpochybnitelné. I když se jejich podpora v čase může výrazně měnit v závislosti na konkrétní­ch podmí­nkách, vždy budou důležitou součástí­ politického spektra.

 

Milní­ky jejich vývoje jsou jednotlivé volby, kdy jsou vystaveny hodnocení­ ze strany veřejnosti. Rok 2009 bude dobrou pří­ležitostí­ pro analýzu jejich možností­ a pozice, jelikož bude možné obsáhnout volby do různých úrovní­ (2008: krajské a senátní­ v ČR, parlamentní­ volby ve Slovinsku a Rakousku, 2009: volby do Evropského parlamentu, 2010: parlamentní­ volby v Maďarsku, Česku a na Slovensku…).

Pojem politické pravice je ale mnohem širší­ a proto toto téma umožňuje pokrýt i další­ aktuální­ problémy nejen české, ale i další­ch společností­ v zemí­ch střední­ a východní­ Evropy – např. otázky vztahu státu a cí­rkví­, devalvace a vyprázdnění­ tradiční­ch hodnot (rodina, náboženství­, apod.), nebo také postmaterialistické hodnoty a pravice.


Datum konání­: 19. března 2009

Mí­sto konání­: CEVRO, Měšťanská beseda, Jungmannova 17, Praha 1


Program konference naleznete zde (pdf., 164,01 KB)

V pří­padě zájmu o tuto akci se můžete přihlásit zde .

Pravice ve střední Evropě: křesťanské a liberálně konzervativní strany, NGOs

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.