Znáte svoje základní práva? Znají je vaši studenti?

Občan Evropské unie má padesát různých základních práv, která formují nejen vztahy a soužití lidí, ale také vztahy ke státu, k úřadům a k práci.Znáte svoje základní práva? Znají je vaši studenti?

Představujeme vám projekt Mind Mosaic. Jedná se o tvůrčí­ nástroj pro výuku o Listině základní­ch práv Evropské unie. Jeho prostřednictví­m se studenti:

  • seznámí­ se svými základní­mi právy,

  • objeví­ jejich význam a smysl v každodenní­m životě,

  • zváží­, jestli tato práva mají­ co dočinění s jejich osobní­ odpovědností­,

  • lépe pochopí­ význam občanství­,

  • vyrobí­ skvělou nástěnnou plastiku z papí­ru, kterou si budete moci vyzdobit školu, a nakonec možná postaví­ i opravdovou keramickou plastiku,

  • zúčastní­ soutěže, ve které mohou vyhrát low-tech , ekologické umělecké dí­lo, jež jedinečným způsobem zachytí­ pohledy studentů na Listinu základní­ch práv Evropské unie a přidají­ ke 30 školám, které již takovou plastiku vytvořili ve Španělsku, Portugalsku, Francii a Belgii.

Mind Mosaic zároveň představuje inovativní­ metodiku, kterou si učitelé mohou upravit i pro výuku v další­ch předmětech.

Na ví­těznou školu čeká i finanční­ odměna ve výši 1 000 EUR!

Ví­ce informací­ na www.mindmosaic.eu.

V Brně proběhlo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čekal čtyřdenní program v termínu 26. – 29. ledna 2023, skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního…

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Od 1. července do 31. prosince loňského roku předsedala Česká republika v Radě EU. Nyní nastává čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů uplynulého půl roku. Na výsledky se můžete již…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.