Znáte svoje základní práva? Znají je vaši studenti?

Občan Evropské unie má padesát různých základních práv, která formují nejen vztahy a soužití lidí, ale také vztahy ke státu, k úřadům a k práci.Znáte svoje základní práva? Znají je vaši studenti?

Představujeme vám projekt Mind Mosaic. Jedná se o tvůrčí­ nástroj pro výuku o Listině základní­ch práv Evropské unie. Jeho prostřednictví­m se studenti:

  • seznámí­ se svými základní­mi právy,

  • objeví­ jejich význam a smysl v každodenní­m životě,

  • zváží­, jestli tato práva mají­ co dočinění s jejich osobní­ odpovědností­,

  • lépe pochopí­ význam občanství­,

  • vyrobí­ skvělou nástěnnou plastiku z papí­ru, kterou si budete moci vyzdobit školu, a nakonec možná postaví­ i opravdovou keramickou plastiku,

  • zúčastní­ soutěže, ve které mohou vyhrát low-tech , ekologické umělecké dí­lo, jež jedinečným způsobem zachytí­ pohledy studentů na Listinu základní­ch práv Evropské unie a přidají­ ke 30 školám, které již takovou plastiku vytvořili ve Španělsku, Portugalsku, Francii a Belgii.

Mind Mosaic zároveň představuje inovativní­ metodiku, kterou si učitelé mohou upravit i pro výuku v další­ch předmětech.

Na ví­těznou školu čeká i finanční­ odměna ve výši 1 000 EUR!

Ví­ce informací­ na www.mindmosaic.eu.

Vánoční kvíz

Vánoce se blíží a my budeme rozdávat dárky. Zahrajte si s námi v prosinci kvíz na téma evropských vánočních tradic a můžete vyhrát knihu nebo deskovou hru. Kdyby to náhodou…

Vánoční kvíz Eurocentra Plzeň

S adventem se spustil kvíz vytvořený Eurocentrem Plzeň na platformě Kahoot! Každý účastník si může otestovat své znalosti o tradicích v Česku i v jiných zemích Evropské Unie. Soutěž poběží až do…

Výtvarná soutěž Kapr ve vánoční Evropě!

Eurocentrum Plzeň společně s Eurocentrum České Budějovice a Europe Direct České Budějovice připravili soutěž pro žáky základních škol v Plzeňském a Jihočeském kraji. „Karel, rybí dobrodruh z malé české vesnice, se rozhodl,…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.