Seminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů se v Plzni setkal s velkým zájmem

Projekt podpořený v rámci grantového ří­zení­ na rok 2009 odboru informování­ o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Projekt “Dcery 50. let” zí­skal ocenění­ Evropské komise “Golden Stars 2008”.

Občanská společnost Dokumenty, mládež a společnost uspořádala v Plzni 19. 11. 2009 odborný seminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů, který byl podpořen v rámci grantu odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, a do kterého se zapojilo i Eurocentrum Plzeň. Semináře pro pedagogy a studenty vysokých škol byly představeny ve všech krajích ČR ve spolupráci s regionálními Eurocentry.

Ve čtvrtek, 19. listopadu 2009, se v Zastupitelském sále Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil odborný seminář pro pedagogy základní­ch a střední­ch škol, týkají­cí­ se moderní­ch československých dějin. Cí­lem tohoto setkání­ bylo seznámit pedagogy s možnostmi výuky československých poválečných dějin na školách. Již samotný název, 50. léta a videosvědectví­ dětí­ politických vězňů, napoví­dá, že se diskutovalo o jedné z nejtemnější­ch součástí­ naší­ novodobé historie. Jedná se o dobu po roce 1945, která je na školách ví­ce či méně opomí­jena, a na kterou by se určitě nemělo zapomí­nat.

Seminář byl rozdělen do dvou částí­, přičemž v té první­ probí­hala přednáška a v té druhé pak byly představeny metodické způsoby interpretace této látky žákům a studentům. Realizátorem tohoto projektu, který nese název Dcery 50. let, je občanské sdružení­ Dokumenty, mládež & společnost o.s. Seminář vedl Mgr. Tomáš Fajkus, člen realizační­ho týmu projektu.

V první­ části semináře probí­hala přednáška o československých dějinách z konce 40. a počátku 50. let minulého století­. Lektorského úkolu se skvělým způsobem ujal pan PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph. D., z katedry historie FPE ZČU v Plzni. Ve ví­ce než hodinu trvají­cí­m výkladu představil pedagogům základní­ fakta, přičemž důraz kladl na formu a průběh politických procesů. Skvělý výklad pana doktora Breitfeldera bral pří­mo dech a dí­ky jeho přednášce bylo období­ politického a společenského života v padesátých letech v Československu na odborné úrovni představeno strhují­cí­m způsobem všem zúčastněným.

Druhá část setkání­, jež probí­hala po krátké přestávce s malým občerstvení­m, byla věnována použití­ didaktických materiálů, které pedagogové během semináře obdrželi. Jednalo se zejména o tištěnou brožurku s přiloženým CD. Na něm pedagogové najdou elektronické powerpointové prezentace a videosvědectví­ dětí­ politických vězňů natočených studenty FAMU pod vedení­m režisérky Heleny Třeští­kové. Po skončení­ této části byl samozřejmě také vyhraněn prostor pro otázky a diskuzi.

Zvláštní­ poděkování­ patří­ odboru školství­, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje za spolupráci na semináři a za zapůjčení­ Zastupitelského sálu.

Autor reportáže: Bc. Petr Jeřábek(stážista Eurocentra Plzeň)

Fotodokumentaci ze semináře naleznete v sekci “Fotogalerie” v horní­ části tohoto článku.

Fotogalerie

Seminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů se v Plzni setkal s velkým zájmemSeminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů se v Plzni setkal s velkým zájmemSeminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů se v Plzni setkal s velkým zájmemSeminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů se v Plzni setkal s velkým zájmemSeminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů se v Plzni setkal s velkým zájmemSeminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů se v Plzni setkal s velkým zájmemSeminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů se v Plzni setkal s velkým zájmemSeminář 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů se v Plzni setkal s velkým zájmem

V Brně proběhlo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čekal čtyřdenní program v termínu 26. – 29. ledna 2023, skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního…

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Od 1. července do 31. prosince loňského roku předsedala Česká republika v Radě EU. Nyní nastává čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů uplynulého půl roku. Na výsledky se můžete již…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.