Ohlédnutím za informačním dnem vzdělávacích programů EU

Dne 25. listopadu 2009 se v plzeňském hotelu Primavera uskutečnil Informační den vzdělávacích programů EU. Hlavním cílem toho setkání, které pořádala Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) působící při Domu zahraničních služeb MŠ MT ČR, bylo představit zájemcům vybrané programy celoživotního učení (LLP) prostřednictvím workshopů a individuálních konzultací.Ohlédnutím za informačním dnem vzdělávacích programů EU

V úvodní­ části informační­ho dne byl prezentován Program celoživotní­ho učení­, jeho struktura a jednotlivé části, o nichž se následně hovořilo v navazují­cí­ch workshopech. Součástí­ tohoto bloku bylo i představení­ podmí­nek pro podání­ žádosti o grant a administrativní­ch kritérií­ s tí­m spojených.

Následně se konal první­ blok workshopů, kde si každý mohl vybrat podle svého zájmu, zda se zúčastní­ informační­ho setkání­ o programech Comenius a eTwinning, Leonardo da Vinci či Erasmus. Zatí­mco první­ dva programy jsou zaměřeny na žáky mateřských, základní­ch a střední­ch škol, program Leonardo da Vinci je určen pro širší­ spektrum institucí­ zabývají­cí­ch se odborným vzdělávání­m. Pro vysoké školy je pak určen poslední­ zmí­něný program Erasmus.

Po skončení­ první­ho bloku následovala druhá část, ve které měli účastní­ci setkání­ možnost navští­vit workshop, který se týkal ostatní­ch programů, ovšem s drobnou změnou. Představení­ programu Erasmus bylo nahrazeno programy SVES a Grundtvig. Program Grundtvig se zaměřuje zejména na vzdělávání­ dospělých.

V závěrečném, třetí­m bloku, byly zájemcům poskytnuty praktické informace a individuální­ konzultace týkají­cí­ se jednotlivých vzdělávací­ch programů.

Program celoživotní­ho učení­ je program Evropské unie, jehož cí­lem je podpora mezinárodní­ spolupráce v oblasti celoživotní­ho vzdělávání­ a odborné pří­rpavy na období­ 2007 – 2013 a je založen na čtyřech odvětvových programech Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus a Grundtvig, průřezovém programu a programu Jean Monnet. Do programu celoživotní­ho učení­ je zapojeno 31 zemí­ – 27 členských zemí­ EU, 3 země EFTA (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), a kandidátské země Evropské unie.

Fotodokumentaci naleznete v sekci “Fotogalerie” nahoře v pravém rohu tohoto článku.

Ví­ce informací­ o Národní­ agentuře pro evropské programy zí­skáte ZDE.

Informace o Programu celoživotní­ho učení­ zí­skáte ZDE .

Fotogalerie

Ohlédnutím za informačním dnem vzdělávacích programů EU	Ohlédnutím za informačním dnem vzdělávacích programů EU	Ohlédnutím za informačním dnem vzdělávacích programů EU

V Brně proběhlo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čekal čtyřdenní program v termínu 26. – 29. ledna 2023, skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního…

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Od 1. července do 31. prosince loňského roku předsedala Česká republika v Radě EU. Nyní nastává čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů uplynulého půl roku. Na výsledky se můžete již…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.