V Plzni proběhlo představení nové publikace “Z periférie do centra Evropy”

20 let vývoje vztahů ČR a EU

V rámci grantového projektu s názvem “Z periférie do centra Evropy – dvacet let vývoje vztahů ČR a EU 1989 – 2009″, jehož realizátorem je Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s., proběhla prezentace nové publikace ve čtyřech krajských městech ČR spojená s moderovanou veřejnou diskuzí s autory publikace. Jedním z krajských měst bylo i město Plzeň v pondělí 14. prosince 2009 v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje za účasti autorů dvou příspěvků Martina Komárka, hlavního komentátora MF DNES a Martina Jeřábka ze Západočeské univerzity v Plzni z Katedry politologie a mezinárodních vztahů.

V Plzni proběhlo představení nové publikace "Z periférie do centra Evropy"

Není­ náhodou, že právě na podzim roku 2009 vychází­ nová publikace kolektivu autorů s názvem “Z periférie do centra Evropy – dvacet let vývoje vztahů EU a ČR”. Přesně před dvaceti lety se udály přelomové změny, které skutečně zásadní­m způsobem přetvořily geopolitické, vnitropolitické, ekonomické, sociální­ a kulturní­ poměry v Československu, resp. v České republice. Motivací­, která stála u zrodu této kolektivní­ publikace českých politologů, je tedy ohlédnutí­ na poslední­ dvě desetiletí­, ve kterých se Česká republika postupně integrovala do Evropské unie a stala se její­m plnoprávným členem a formovala svou pozici v ní­ a také vůči ní­. Otázku, která spojuje jednotlivé texty publikace a na kterou se snaží­ její­ autoři z různých pohledů odpovědět, lze zformulovat poměrně jednoduše: Jak se formoval postoj České republiky k evropské integraci, jak se vyví­jel v průběhu poslední­ch dvou desetiletí a jak vypadá tento postoj dnes?  Ambicí­ kolektivu autorů této publikace nebylo v žádném pří­padě podat systematickou, encyklopedicky pojatou analýzu vztahu ČR a EU. Cí­lem je upozornit na některé důležité a zají­mavé aspekty této problematiky v době před vstupem i po vstupu do EU. Autoři se pokusili podat pestrý obraz postoje ČR k EU a vyzdvihnout jejich nejen pozitivní­ ale také problémové rysy.  Kniha je rozdělena do několika statí­, které mapují­ postoje české veřejnosti, politických stran a obou českých prezidentů k EU, dále také např. reflexi českého předsednictví­ a jiná témata. Kniha je doplněna o dva pří­spěvky. Ukázalo se totiž velmi užitečné podí­vat se nejen na to, jak se na EU dí­vá ČR, ale také na to, jak se na ČR dí­vá EU. Kniha je uzavřena pří­spěvkem esejistického charakteru Martina Komárka, který předkládá odlehčenou a neotřelou reflexi tématu Evropské unie v očí­ch českých médií­. Kniha je vhodná pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, pro studenty vysokých i střední­ch škol, kteří­ se zabývají­ společenskovědní­mi obory, jakými jsou např. evropská studia, politologie, historie, sociologie a podobně. Účelem knihy je nejen informovat, předkládat fakta, ale i nastolovat otázky, inspirovat čtenáře k další­m úvahám, diskuzi i polemikám.  Kniha je určena širokému spektru čtenářů a zdarma dostupná ve všech regionálncí­ch Eurocentrech.    Kniha byla finančně podpořena v rámci grantového systému odboru informování­ o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v roce 2009.

V Brně proběhlo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čekal čtyřdenní program v termínu 26. – 29. ledna 2023, skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního…

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Od 1. července do 31. prosince loňského roku předsedala Česká republika v Radě EU. Nyní nastává čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů uplynulého půl roku. Na výsledky se můžete již…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.