Životní příběhy bývalých československých politických vězňů a vězeňkyň

Iniciativa Politictivezni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož účelem je zachytit a uchovat paměť a životní zkušenosti bývalých československých politických vězňů a vězeňkyň – očitých svědků a aktérů historických událostí. Projekt byl podpořen v rámci grantového řízení odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

Projekt přibližuje období­ komunistického režimu v bývalém Československu na pří­kladu konkrétní­ch životní­ch pří­běhů bývalých politických vězňů – mužů i žen, kteří­ byli vystaveni různé formě perzekuce. Projekt se zaměřuje na historii viděnou zdola, z perspektivy jedince a lokální­ historie. Jeho základem jsou životopisná vyprávění­, dlouhodobě zaznamenávaná  realizátory metodou orální­ historie.

Eurocentrum Pardubice prostřednictví­m svých stránek přináší­ pří­běh pana Miroslava Šlechty, který byl zatčen a dlouhodobě vězněn kvůli svému náboženskému přesvědčení­.  

Miroslav Šlechta (*1928 Přestavlky)

Miroslav Šlechta se narodil 2. srpna 1928 do rodiny drobného živnostní­ka – obuvní­ka. Ještě před druhou světovou válkou se celá jeho rodina přiklonila k Cí­rkvi adventistů sedmého dne. V roce 1951 byl odveden na vojnu, kde však chtěl pokračovat ve svěcení­ soboty. Když odmí­tl účast na sobotní­m cvičení­, byl vojenským soudem za odmí­tnutí­ vojenské povinnosti odsouzen k 18 měsí­cům vězení­. Převážnou část trestu strávil v uranových dolech na Jáchymovsku. V roce 1953 byl propuštěn a záhy obdržel druhý povolávací­ rozkaz, tentokrát do Pomocných technických praporů. Ve svěcení­ soboty pokračoval i v PTP, a byl tedy podruhé odsouzen vojenským soudem, tentokrát na 21 měsí­ců odnětí­ svobody. Z druhého trestu byl propuštěn 1. listopadu 1955. Mimo Jáchymova (tábory Bratrství­, XII, Nikolaj, šachta Eduard) byl vězněn také v Českých Budějovicí­ch, na Borech v Plzni, v Opavě či Brně. Po propuštění­ se živil jako kopáč a později jako opravář pneumatik. Špatný kádrový profil poznamenal i život jeho rodiny. Jeho manželka Hana byla v roce 1991 spoluzakladatelkou a dlouholetou ředitelkou pardubické neziskové organizace Středisko křesťanské pomoci.

Citát:

“Věděl jsem, že v okamžiku, kdy přijdu za velitelem tábora a řeknu, že od zí­třka budu sloužit i v sobotu a nebudu v sobotu odmí­tat rozkazy, tak mě v tom okamžiku propustí­ na svobodu. Ale já byl v odporu vůči tomu”.

Ví­ce souvisejí­cí­ch informací­ naleznete: http://www.politictivezni.cz/index.html

Eurocentrum EUROPE DIRECT Jihlava hledá nového kolegu/yni!

Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR hledá kolegu/kolegyni pro realizaci komunikačních aktivit střediska EUROPE DIRECT pro Eurocentrum Jihlava. Hlavním cílem střediska EUROPE DIRECT Jihlava je komunikace o Evropské unii v Kraji…

Uzavření EC Zlín 26.1.2023

Zítra, 26.1. 2023, jsou pro veřejnost zrušeny konzultační hodiny. Najdete nás na Dnu otevřených dveří FAME UTB a semináři Novela zákoníku práce pod taktovou EU na TIC Zlín! Děkujeme za…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.