Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie

Fodokumentace k nahlédnutí ve fotogalerii – vpravo nahoře.

Ve středu 24. února se do lavic krajských zastupitelů na Krajském Úřadu Karlovarského kraje posadili studenti středních škol, aby se zúčastnili panelové diskuze na téma “Potřebuje Česká republika zahraniční politiku?”

V naprosté menšině bylo pár dospělých, většinu účastníků tvořili studenti vyšších ročníků SŠ .

Po úvodních příspěvcí­ch panelistů zájemci nevynechali pří­ležitost položit odborní­kům otázky, které se týkali převážně mezinárodní politiky a Evropské unie. 

Nutno podotknout, že otázky studentů byly velmi zají­mavé (ať už jde o postavení­ nové “ministryně› zahraničí EU”, o důvodech (zatím) nezavedení­ eura v ČR, či o připravenosti ČR na již ukončené předsednictví. Probí­raly se i důvody neúspěchů našeho evropského předsednictví­.

Odpovědi panelistů byly nejen výstižné, ale jistě i motivují­cí­. V průběhu  akce panelisté několikrát poukázali na to, že právě mladí lidé dostanou svoji šanci v evropské politice. Zdůraznili také, že kromě odborných znalostí­ a praktických zkušeností je důležitá výborná znalost jazyků. Jak podotknul Jaroslav Lobkowicz, sebelepší­ tlumoční­k nenahradí­ v diskuzi odborní­ka, který jazykem dokonale vládne.

Dí­ky otázkám, a také díky vstří­cnosti panelistů, se akce výrazně protáhla – na její­m konci zněl potlesk pří­tomných jako výraz poděkování za užitečně prožitý čas a obohacují­cí­ informace z oblasti mezinárodní politiky a Evropské unie.

Panelisté

Jaroslav Lobkowicz, Werner Hauptmann, Jan Kubáček, Ondřej Krýsl

Studenti a ostatní­ účastní­ci

Gymnázium Sokolov:

Václav Kříž, Ladislav Novák, Marcel Ladka, Jan Peroutka, Václav Bí­lek, Ivana, Krýslová, Hana Procházková, Lucie Laurová

Gymnázium Ostrov:

Dominika Holečková, Eva Pavelková, Filip Harzer, Matěj Dražil, Vojtěch Šána a další

Obchodní­ akademie Karlovy Vary:

Jiří­ Dibelka, Simona Ví­chová, Martin Kottek, Patrik Michek, Štěpán Ficí­k

Střední­ škola živnostenská Sokolov:

Tomáš Pristaš, Karla Kratochví­lová, Jiří­ Nývlt a další

 

 

Fotogalerie

Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie Ohlédnutí za panelovou diskuzí a fotogalerie

Soutěž “Krádež v muzeu”

Od 1. 7. do 31. 1. 2023 probíhalo české předsednictví v Radě EU. K jeho příležitosti pořádá Eurocentrum České Budějovice soutěž o drobné upomínkové předměty s logem právě našeho předsednictví.…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.