V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie

Ohlédnutí za pÅ™ednáškou Eurocentra Plzeň pro žáky základních Å¡kol “Velikonoce v Evropské unii”.

Eurocentrum Plzeň pÅ™ipravilo pro žáky základních Å¡kol v Plzeňském kraji tematickou pÅ™ednáÅ¡ku, která seznámila úÄastníky s velikonoÄními zvyky a tradicemi zemích Evropské unie. PÅ™ednáÅ¡ka “Velikonoce v Evropské unii” se zaměřila na průbÄ›h a oslavy velikonoÄních svátků v Älenských státech EU a těšila se velké úÄasti ze strany plzeňských základních Å¡kol.

 

V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie

  V úvodu pÅ™ednášky byli žáci seznámeni s tradicí kÅ™esÅ¥anských oslav Velikonoc, které v sobÄ› spojují kÅ™esÅ¥anské, židovské a pohanské oslavy jara. Žáci byli prostÅ™ednictvím prezentace seznámeni s původem Äeského názvu Velikonoce a termínem oslav tohoto pohyblivého svátku, který se každý rok mÄ›ní.  PrůbÄ›h kÅ™esÅ¥anských Velikonoc byl pÅ™edstaven žákům od konce masopustních oslav a záÄátek ÄtyÅ™icetidenního půstu, který se skládá ze sedmi postních nedÄ›lí. Žáci se v průbÄ›hu pÅ™ednášky seznámili, jaké zvyky a tradice se pojí s tÄ›mito dny ÄtyÅ™icetidenního půstu a jaké jsou tradiÄní symboly kÅ™esÅ¥anských Velikonoc jako je například zajíÄek, velikonoÄní kraslice, velikonoÄní pomlázka atd.  Vedle tradiÄního průbÄ›hu kÅ™esÅ¥anských Velikonoc se žáci seznámili i se zvyky a tradicemi v zemích Evropské unie. Tento kontrast velikonoÄních zvyků ukázal žákům, že ne vÅ¡echny tradice a zvyky jsou vÅ¡ude stejné, což bylo cílem této pÅ™ednášky. Žáci si tak odnesli zajímavé informace o tom, jaké zvláštní a nÄ›kdy až podivné zvyky se dodržují v zemích Evropské unie a u naÅ¡ich sousedů.  PÅ™ednášky Eurocentra Plzeň se zúÄastnili například žáci 20. Základní Å¡koly v Plzni Äi žáci 15. Základní Å¡koly v Plzni.  Fotogalerii z pÅ™ednášky naleznete v horní Äásti tohoto Älánku.

Fotogalerie

V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie	V Plzni už vědí, jak se slaví Velikonoce v zemích Evropské unie

V Brně proběhlo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čekal čtyřdenní program v termínu 26. – 29. ledna 2023, skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního…

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Od 1. července do 31. prosince loňského roku předsedala Česká republika v Radě EU. Nyní nastává čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů uplynulého půl roku. Na výsledky se můžete již…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.