Vedoucí Eurocenter se školili ohledně Lisabonské smlouvy

Na Úřadu vlády dnes proběhlo pravidelné měsíční setkání zástupců Úřadu vlády s vedoucími třinácti regionálních Eurocenter, která tvoří páteř Integrovaného informačního systému o evropských záležitostech v krajských městech ČR.

Setkání­ se zúčastnil i ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel. Hlavní­m cí­lem setkání­ bylo proškolení­ vedoucí­ch Eurocenter ohledně implementace Lisabonské smlouvy. Detailně byly představeny změny týkají­cí­ se jednotlivých institucí­ EU i nových postů, které smlouva zavádí­, jako jsou Vysoký představitel Unie pro zahraniční­ věci a bezpečnostní­ politiku či Stálý předseda Evropské rady, způsoby rozhodování­ v Radě v prostředí­ Lisabonské smlouvy či vazby na národní­ parlamenty členských států. Nejrůznější­ aspekty implementace ozřejmili vedoucí­m Eurocenter experti Úřadu vlády JUDr. Lenka Pí­trová, CSc., ředitelka Odboru koncepční­ho a institucionální­ho z Útvaru ministra pro evropské záležitosti, a její­ zástupce PhDr. Vojtěch Belling.

“Eurocentra jsou důležitým komunikační­m kanálem vlády s veřejností­ předevší­m v regionech, a je proto důležité, aby jejich zástupci měli jednotné informace z první­ ruky. Jedině tak budou moci zasvěceně a srozumitelně informovat veřejnost i o tak složitých tématech, jakým je implementace Lisabonské smlouvy,” uvedl ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel.  Ví­ce informací­: ZDE  Autorka textu:  Michaela Jelí­nková, tisková mluvčí­ ministra pro evropské záležitosti

Fotogalerie

Vedoucí Eurocenter se školili ohledně Lisabonské smlouvy	Vedoucí Eurocenter se školili ohledně Lisabonské smlouvy	Vedoucí Eurocenter se školili ohledně Lisabonské smlouvy	Vedoucí Eurocenter se školili ohledně Lisabonské smlouvy

Noc vědců v Hradci Králové

V pátek 5. října 2023 proběhne v Hradci Králové Noc vědců, a to hned na několika institucích. Bavit se, poznávat a dozvědět se něco nového můžete letos v prostorách Univerzity…

Stále je možnost zapojit se do DYON!

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech. S cílem zapojit mladé…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.