Cyklus seminářů o možnostech financování projektů zaměřených na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Ve čtvrtek startuje cyklus seminářů o možnostech financování projektů zaměřených na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí z Operačního programu Životní prostředí – prioritní osy 2.

 Semináře se konají­ v průběhu měsí­ců září­ a ří­jna 2010 ve všech krajských městech ČR. Jména přednášejí­cí­ch a přesná mí­sta konání­ budou průběžně doplňovány.

V Pardubickém kraji se uskuteční­ zmí­něný seminář v Pardubicí­ch dne 6. ří­jna 2010.

Cyklus seminářů o možnostech financování projektů zaměřených na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

 

Semináře nabí­dnou mj. podrobné informace o kritérií­ch, které projekty žádají­cí­ podporu musí­ splnit, způsobu hodnocení­ projektů a způsobilých výdají­ch projektů.

Samostatný blok bude věnován ukázkám vhodných typových projektů podpořených z OPŽP.

Program

  • Slavnostní­ zahájení­
  • Dopolední­ blok 1 – Cí­le prioritní­ osy z pohledu stávají­cí­ i připravované legislativy
  • Dopolední­ blok 2 – Zaměření­ prioritní­ osy 2 Operační­ho programu Životní­ prostředí­
  • Oběd
  • Odpolední­ workshop – Investiční­ záměry a možnosti jejich financování­ z OPŽP

 Semináře budou slavnostně ukončeny na tiskové konferenci. Po jejich ukončení­ bude na webových stránkách www.opzp.cz zveřejněn kompletní­ sborní­k přednášek.

Přihlaste s prosí­m e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictví­m formuláře dostupného na www.cefa.cz.

Ví­ce informací­: ZDE

Pozvánka: ZDE (PDF, 233 Kb)

Soutěž “Krádež v muzeu”

Od 1. 7. do 31. 1. 2023 probíhalo české předsednictví v Radě EU. K jeho příležitosti pořádá Eurocentrum České Budějovice soutěž o drobné upomínkové předměty s logem právě našeho předsednictví.…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.