Brusel? Město stážistů! Tvrdí studentka Renata

(cyklus rozhovorů Evropa v nás ve Zlí­nském kraji)

Vážení­ čtenáři,

v cyklu rozhovorů Evropa v nás se dnes netradičně dočtete o sympatické studentce Renatě z Královéhradeckého kraje. Nebála se, zvládla několik kol pohovorů a splnila si svůj sen – pracovat a ží­t v zahraničí­. Jak se jí­ podařilo vypořádat s prací­ pro Zastoupení­ Pardubického kraje v Bruselu, s odloučení­m od domova a co jí­ tato práce přinesla najdete v přiloženém rozhovoru.

Lí­via Pekajová, vedoucí­ Eurocentra Zlí­n

Brusel? Město stážistů! Tvrdí studentka Renata

Stážistka Renata

Co Vás napadne, když se řekne Evropská unie?  

 Spousta lidí­ si při vyslovení­ pojmu Evropská unie představí­ nadnárodní­ kolos s ohromným množství­m byrokracie. Pro mne je to spí­še svět kolem nás, který nás obklopuje a ovlivňuje v každodenní­m životě. Ať už jedeme na dovolenou do zahraničí­, nakupovat do supermarketu, nebo potřebujeme doma vyměnit onu tolik diskutovanou žárovku. Veškeré dění­ se nějakým způsobem dotýká Evropské unie a mrzí­ mne, když  vidí­m, že spousta lidí­  chápe  Evropskou unii jako byrokratickou mašinérii kdesi v Bruselu, která se “nás -obyčejných lidí­ netýká”.                                                                               

Proč jste se rozhodla strávit 5 měsí­ců na Zastoupení­ Pardubického kraje v Bruselu?  

Tato nabí­dka přišla během mých studií­ na univerzitě. V rámci katedry bylo vyhlášeno výběrové ří­zení­ na pozice stážisty do institucí­ působí­cí­ch při EU. Řekla jsem si, že je to skvělá pří­ležitost, jak poznat fungování­ Evropské unie na vlastní­ oči a prohloubit si své teoretické znalosti zí­skané během studia, také o zkušenosti praktické. Naví­c jsem od útlého věku snila o životě v zahraničí­ a není­ lepší­ pří­ležitosti kdy si takový sen splnit, než dokud je člověk mladý a bez závazků.

Jak vypadalo výběrové ří­zení­? 

Poté, co jsem prošla výběrovým ří­zení­m v rámci fakulty, absolvovala jsem přijí­mají­cí­ pohovor s vedoucí­ Zastoupení­ Pardubického kraje v Bruselu, který probí­hal v anglickém a francouzském jazyce. Konečné rozhodnutí­ jsem se dozvěděla cca tři měsí­ce před samotným nástupem na stáž. Dí­ky tomu, že byla pracovní­ stáž organizována skrze evropský vzdělávací­ program Erasmus, nebylo administrativní­ zajištění­ nikterak náročné. Většinu informací­ jsem se dozvěděla od zahraniční­ho oddělení­ univerzity, na kterou jsem měla možnost se obrátit i kdykoli během zahraniční­ho pobytu.

Popište nám, prosí­m, náplň Vaše dne. Našla jste si čas i na zábavu nebo jste celé dny trávila v kanceláři?

Na Zastoupení­ jsem pracovala na plný úvazek, většinu dne jsem tedy trávila v práci, kde jsem kromě klasické administrativní­ činnosti, zajišťovala také doprovod delegací­m na pracovní­ch cestách v Bruselu, navštěvovala konference v institucí­ch EU, ale též se podí­lela na organizování­ nejrůznější­ch akcí­ pro veřejnost, kterých se naše Zastoupení­ účastnilo. Brusel je dí­ky sí­dlu evropských institucí­ velice “živé město”, o kulturní­ aktivity tedy není­ nouze. Volný čas o ví­kendech jsem pak většinou trávila poznávání­m krás Belgie, belgická městečka jsou skutečně nádherná!

Splnila stáž Vaše očekávání­?

Stáž mi přinesla mnoho osobní­ch, ale i profesní­ch zkušeností­. Dí­ky každodenní­mu styku s institucemi EU jsem měla možnost setkat se se spoustou zají­mavých lidí­, z české i evropské politiky. Krom toho byla stáž také úžasnou pří­ležitostí­ pro navázání­ přátelství­ s mladými lidmi z nejrůznější­ch koutů Evropy. Dalo by se ří­ci, že Brusel je jakýmsi městem stážistů a věřte, že pokud ve středu podvečer vyrazí­te na prostranství­ před Evropským parlamentem, poznáte během vteřiny spousty nových přátel. V neposlední­ řadě byl půlroční­ pobyt v zahraničí­ obrovskou zkušeností­ pro mne osobně, pří­ležitostí­ pro poznání­ sebe sama a uvědomění­ jakými směry se chci dále v životě ubí­rat.

Mělo by stáž v zahraničí­ strávit mnohem ví­ce studentů, než je tomu dnes?

Určitě ano! Většina mladých lidí­ si neváží­ pří­ležitosti, která se jim v současnosti nabí­zí­. Naši rodiče a prarodiče v mladém věku možnost vycestování­ za prací­ či za studiem neměli. Myslí­m, že je škoda tedy takové šance nevyuží­t. Vycestování­ do zahraničí­ je pro každého ohromnou osobní­ zkušeností­, pří­ležitostí­ osamostatnit se, naučit se cizí­ jazyk, poznat jinou kulturu a zí­skat přátelé po celém světě. Ačkoliv si ze začátku v cizí­ zemi budete možná připadat ztraceni a bude se Vám stýskat po domově, na konci pobytu Vám bude lí­to, že už odjí­ždí­te.

 

Na závěr bych chtěla poděkovat za možnost předat své zkušenosti mladým lidem touto cestou. Věří­m, že má zkušenost bude pro mnohé čtenáře inspirativní­ a pomůže jim nebát se udělat první­ krok a vycestovat do zahraničí­.

Brusel? Město stážistů! Tvrdí studentka Renata

Renata v Gentu, městečku známém svými romantickými kanály a mosty.

Noc vědců v Hradci Králové

V pátek 5. října 2023 proběhne v Hradci Králové Noc vědců, a to hned na několika institucích. Bavit se, poznávat a dozvědět se něco nového můžete letos v prostorách Univerzity…

Stále je možnost zapojit se do DYON!

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech. S cílem zapojit mladé…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.