Třetizemci a my – rozhovor Evropa v nás

Cyklus rozhovorů s osobnostmi Zlínského kraje

Pokud jste vyplnili květnový kvíz Eurocentra Zlín na téma Třetizemci, můžete vyhrát přednášku na téma Třetizemci a my, kterou bude pořádat Centrum na podporu integrace cizinců ve spolupráci s Eurocentrem Zlín.

A protože je otázka integrační a imigrační politiky Evropy aktuálním tématem, rozhodli jsme se požádat o rozhovor pana Bernarda Šuláka, vedoucího Centra na podporu integrace cizinců ze třetích zemích ve Zlínské kraji.

 

Centra na podporu integraci cizinců působí v České republice již několik let. Můžete uvést kdo Vás zřizuje a co je cílem Vašich služeb?

Centra na podporu integrace cizinců (dále jen CPIC) vznikaly od roku 2009 na základě potřeby pomoci integrovat státní příslušníky třetích zemí s trvalým nebo dlouhodobým pobytem do majoritní společnosti ČR. Tato zařízení, spolufinancovaná z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, jsou nyní Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra provozována celkem v osmi krajích.

Cíle Center jsou zásadě dvojí – za prvé poskytovat služby cizincům, a to buď přímo našimi zaměstnanci, nebo prostřednictvím smluvních partnerů. Vedle toho se snažíme vylepšit komunikaci mezi všemi institucemi a úřady, které mají s cizinci v rámci svojí agendy co do činění. Problémem totiž je, že celá problematika týkající se cizinců je rozdělená mezi velké množství organizací, proto si jen málokdo uvědomuje, jak je složitá a komplexní. CPIC Zlín proto organizuje pravidelné regionální platformy odborníků za účasti zástupců všech úřadů a institucí, přicházejících do styku s cizinci (Odbor azylové a migrační politiky, Úřad práce, Živnostenský úřad, Služba cizinecké policie, krajský úřad, magistrát, neziskové organizace aj.).

Můžete, prosím, uvést nejvyužívanější služby Centra ve Zlínském kraji?

Největší přínos CPIC Zlín spočívá v poskytování nízkoprahových i nárokových služeb cizincům z třetích zemí. Mezi nejvyužívanější služby patří organizování kurzů českého jazyka a zajišťování sociálně-právního poradenství. Služby jsou poskytovány cizincům zdarma, a to jak ambulantně, tak terénně. Nejvíce zastoupená státní příslušnost je v našem regionu vietnamská, ukrajinská a mongolská.

Pro zajímavost, celkově naše Centrum v minulém roce poskytlo 7135 služeb 3407 klientům, což vzhledem počtu cizinců v našem kraji znamená, že naše služby za jediný rok vyhledalo 13,9 procent cizinců z naší cílové skupiny.

S jakými problémy se nejčastěji cizinci z třetích zemí vypořádávají?

Z oblasti sociálního poradenství je nutné upozornit na trend narůstajícího počtu cizinců, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením v důsledku ztráty pravidelných příjmů. Dlouhodobě řešeným problémem je vliv tzv. „klientského systému“ na život cizinců, kdy je naší snahou omezit vliv zprostředkovatelů, profitujících zejména na nízké informovanosti cizinců. Ve specifické situaci se pak často nachází ženy, zvláště samoživitelky. V některých případech jsme se setkali s nutností řešit problematiku domácího násilí.

I přes velké změny, které v poslední době prodělal Zákona o pobytu cizinců, upravující zejména pobytovou problematiku, jsme neznamenali výraznou změnu z hlediska využívání našich právních služeb, a to jak z pohledu obsahu, tak kvantity dotazů. Pobytová agenda je přitom dlouhodobě nejčastěji řešenou zakázkou napříč všemi Centry. Velký prostor je také věnován pracovně právní problematice – zneužívání neznalosti smlouvy u zahraničního pracovníka, nevyplácení mzdy, práce v nevyhovujících podmínkách apod.

Jak se podílíte na aktivitách zaměřených na majoritní společnost a její instituce?

Ve Zlínském kraji CPIC realizuje pravidelně aktivity zprostředkovávající téma integrace cizinců zástupcům majoritní společnosti. Organizujeme nebo podporujeme realizaci kulturních, společenských nebo sportovních akcí. Příkladem jsou akce jako „Přivítejme prázdniny hrou“ provázaná dětskými soutěžemi; „Mezinárodní turnaj v malé kopané“ ve spolupráci se Základní školou Dřevnická Zlín; „Africký večer“ interaktivní přednáška doplněná africkým tancem a hudbou formace Afrikana; „Poznejme třetizemě – Rusko“ akce zaměřená pro rodiny s dětmi a další. 

 

S Eurocentrem Zlín spolupracujete na několika projektech. Jaké další projekty aktuálně připravujete?

S Eurocentrem Zlín jsme se v minulosti podíleli zejména na přednáškové činnosti na téma migrace či integrace, určené žákům ZŠ, SŠ a také studentům VOŚ/VŠ. Tyto akce se setkali s velmi příznivým ohlasem ze strany vedení škol i samotných žáků a studentů, kterých se celkem zúčastnilo více než 360.

V roce 2012 proto plánujeme na tyto akce navázat, dále připravujeme vědomostní elektronický kvíz na téma „ciziny a my“ spojený s odměnami pro aktivní účastníky. Plánujeme také naši společnou aktivní účast na „Evropském dni jazyků ve Zlíně“.

Práce v Institucích EU – jak na to? (Brno 10.10. 2023)

𝐏𝐫𝐨 𝐯𝐬̌𝐞𝐜𝐡𝐧𝐲 𝐳𝐚́𝐣𝐞𝐦𝐜𝐞 𝐨 𝐩𝐫𝐚́𝐜𝐢 𝐯 𝐄𝐔!Srdečně vás zveme na školící seminář Práce v institucích EU – jak na to?, který se zaměří na výběrové řízení do EU institucí (#EPSO).…

Projev o stavu Unie v roce 2023

Přímý přenos projevu o stavu Unie bude k dispozici na těchto stránkách ZDE Základní informace k projevu o stavu Unie Směřování EU v následujícím roce „Toto je podstata Evropy. Unie,…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.