Tomáš Petržela: Mladým manažerům chybí vnitřní síla

Rozhovor Evropa v nás – Zlí­nský kraj

Vážení­ čtenáři,

v rámci červnového cyklu rozhovorů “Evropa v nás” jsme pro Vás připravili rozhovor s mladým perspektivní­m mužem Ing. Tomášem Petrželou, který pro obyvatele Zlí­nského kraje připravil úspěšnou besedu s názvem “Káva s prof. Janem Švejnarem”. Jaký je názor čerstvého univerzitní­ho absolventa na Evropskou unii a z jakého důvodu si vybral stáž v Mongolsku se dozví­te v následují­cí­m rozhovoru.

Lí­via Pekajová, vedoucí­ Eurocentra Zlí­n

Co Vás vedlo k uspořádání­ komorní­ debaty v kavárně s prof. Švejnarem?

Pan prof. Švejnar projí­žděl Zlí­nským krajem a chtěl se setkat i s obyvateli Zlí­na. Členové jeho organizační­ho týmu mě oslovili s tí­m, abych jim pomohl zajistit pří­jemný prostor a zajistit účast z různých okruhů zájmu. Samozřejmě jsem ihned řekl ano.

Lí­bilo se mi už jen ta možnost potkat takového člověka jakým prof. Švejnar je, znalý a kultivovaný. Bylo fajn slyšet jeho názory na školství­, Evropskou unii a různá srovnaní­ s USA a jinými anglosaskými státy. Velice oceňuji, že jsme měli možnost i konfrontovat naše názory s těmi jeho a otevřeně diskutovat.

Ví­m, že jste se již v průběhu studia zabýval mnohými projekty. Představte nám, prosí­m, některé z nich a současně Vaše profesní­ úspěchy.

Minulý týden jsem úspěšně ukončil magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati. Studium jsem se snažil maximálně využí­t různými projekty, stážemi a konferencemi a jsem za to rád. V současné době se rozhoduji co dál. Snad mi v tom pomůže napří­klad rok strávený v Mongolsku nebo rok ří­zení­ pobočky studentské organizace a zkušenosti v různých oblastech lidských zdrojů, financí­, marketingu či obchodu.

A proč jet na stáž? Protože kdy jindy než teč? Dá se očekávat, že v blí­zké době budeme mí­t rodinu, děti, práci apod., na poznávání­ nových kultur nebude čas a energie. Pro studenty je spousta možností­ vyjet téměř do celého světa a uží­t si to se vší­m všudy – studium, stáž, nová kultura, zážitky, cestování­, přátelé. Dá to člověku nový rozhled a pohled na svět. Když jsem se vrátil byl jsem daleko spokojenější­ s tí­m, co tady v České republice a Evropě máme, vrátil jsem se ví­ce otevřený a tolerantní­. Daleko jsem jel, protože jsem chtěl vyzkoušet opravdovou exotiku a tou Mongolsko opravdu bylo.

Co si myslí­te o  fenoménu dnešní­ch mladých ,,manažerů” ?

To co jim chybí­, bych anglicky nazval “integrity”, takže jakási integrita, čestnost a jednotnost. Dnešní­ mladí­ manažeři jsou špičkoví­ odborní­ci, ví­ toho spoustu o té či oné oblasti, mají­ doma spoustu knih, ví­ všechno o tom jak být efektivní­ a jakých deset kroků vede k tomu či onomu. Ale chybí­ mi u nich vnitřní­ sí­la. Chybí­ mi u nich vnitřní­ jistota a přesvědčení­, že to co dělám, mám opravdu rád, dělám to správně a zodpovědně. Mladí­ manažeři jsou výkonní­, schopní­,efektivní­, jsou ale také šťastní­?

Tomáš Petržela: Mladým manažerům chybí vnitřní síla

                                                                           pan Tomáš Petržela

S profesorem Švejnarem jste diskutovali i o tom, jak udržet mladé, inteligentní­ a perspektivní­ mladé lidi ve Zlí­nském kraji. Proč by, podle Vás, měli zůstávat ve Zlí­ně?

Zlí­n je překrásné město! Všude, kam se podí­váte, je zeleň. Je to blí­zko do lesa a to dělá Zlí­n velice pří­jemným městem, kde si člověk může snadno “odskočit” a odpočinout si od každodenní­ho spěchu. Ale nejen to, Zlí­n vidí­m jako město na takovém okraji … okraji mezi menší­m městem a větší­m průmyslovým centrem, okraj mezi začátkem a plně fungují­cí­ oblastí­, je to město, kde je spousta podnikatelských pří­ležitostí­ a já chci být u toho.

Jaký je  Váš názor na Evropskou unii?

Tak jako pan prof. Švejnar řekl a já si ho dovolí­m citovat, Evropská unie je na půl cesty. Jistě, celý systém a fungování­ má řadu nedostatků a neefektivností­, ale v celkovém pohledu na věc, je to vynikají­cí­ myšlenka, která potřebuje aktivní­ zapojení­ nás všech. Myšlenku mohou realizovat pouze lidé a lidé v Evropě jsou vynikají­cí­. Takže i Evropu jako takovou beru za vynikají­cí­ a Evropská unie je nástroj, jakým tento stav udržet a korigovat. Jsem hrdý na to, že jsem Čech a že jsem součástí­ Evropského společenství­.

Jaké další­ projekty momentálně připravujete?

Vše je propojeno s minulostí­ a bez ní­ by to nešlo, ale raději se podí­vejme na to, co chystám. Určitě napří­klad spolupracuji na rozvoji komunikační­ch dovedností­ studentů střední­ch škol formou pořádání­ debatní­ch dnů. S tí­m také souvisí­ letní­ projekt Heart of Europe, kde bude na 400 zahraniční­ch studentů, kteří­ zde budou soutěžit v debatování­ a samozřejmě se dozví­ o České republice, což mě těší­. Také se spolužáky pracujeme na projektu o sportování­, protože chceme, aby lidé ví­ce sportovali a hýbali se a dělali tak něco pro své zdraví­. V rukávu mám další­ch pár menší­ch projektů, na všechny z nich jsem hrdý.

… na závěr:

Pokud zde můžu využí­t prostor něco vzkázat, tak by to bylo následují­cí­. Myslí­m si, že nejdůležitější­ je postoj a pohled na věc a že spoustu věcí­ dokážeme ovlivnit i pouhou myslí­ a naopak spoustu věcí­ ovlivnit nedokážeme a proto proč se nad nimi rozčilovat? Pozitivní­ myšlení­ dokáže dělat divy a rozproudit nejen mysl člověka, ale i celou ekonomiku. Neustále si lidé stěžují­, na málo času, na politiku, na špatné počasí­, na opožděný vlak …. Napří­klad v Mongolsku nemají­ žádný jí­zdní­ řád :).

Nestěžujme si, změňme to! Ale já věří­m, že se to brzo změní­.

Tomáš Petržela: Mladým manažerům chybí vnitřní síla

Dobrodružné Mongolsko…

Soutěž “Krádež v muzeu”

Od 1. 7. do 31. 1. 2023 probíhalo české předsednictví v Radě EU. K jeho příležitosti pořádá Eurocentrum České Budějovice soutěž o drobné upomínkové předměty s logem právě našeho předsednictví.…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.