Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace v OPPI a Check list k ŽoPL.

 V minulých dnech došlo k aktualizaci dokumentu s názvem Pokyny pro žadatele a příjemce dotace v OPPI – obecná část. Na straně 112 byl u kapitoly Žádost o platbu doplněn následující odstavec:„Před finálním odesláním Žádosti o platbu může žadatel využít pomocného…

Pokračovat ve čteníAktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace v OPPI a Check list k ŽoPL.