Už nevidíme jen černobíle!

Průběh závěrečné konference projektu Slaďování na Kunovicku i účast důležitých firem regionu nám udělala velkou radost, proto bychom se s vámi chtěli podělit o pár střípků a témat, která  na ní zazněla.

 

Pár slov o bariérách v naší hlavě

Po celou dobu projektu jsme aktivně mapovali a vstřebávali informace od zaměstnavatelů a rodičů malých dětí. Mnohdy to nebylo jednoduché, protože nahlížení na problematiku flexibility v práci je hodně černobílé. Naše světy jsou do velké míry stále rozdělené na ženské a mužské, na práci a rodinu nebo na rozum a emoce, a konkrétně emoce se v byznysu zatím nesetkávají s velkým pochopením. Existují určité bariéry, které brání ženám na plno využít svůj potenciál. Jedná se zejména o syndrom super-matky, která se plně odevzdává svému dítěti a zapomíná na své kvality a seberozvoj. Tyto ženy pak často proto, aby svou roli obhájily vidí muže jako toho, kdo péči o děti nezvládá a je jí schopen jen v omezené míře. Problematice slaďování tyto vyhraněné postoje pak příliš nenahrávají. Přitom svět práce potřebuje ženský pohled a muži jsou v péči o dítě velmi kompetentní. Je to spíše o chtění. O tom nahlížet na svět pozitivně a vidět jeho pestrost díky tomu, že více respektujeme a uznáváme vzájemné kvality.

 

O sdílených pracovních místech

I z tohoto důvodu nám paní Jolana Blažíčková představila projekt Fondu dalšího vzdělávání MPSV zaměřený na sdílené úvazky, který je v plném proudu. Tato forma flexibility není zatím příliš rozšířená, ale díky ní nepřicházíme o absenci pracovníka na pracovišti a podporujeme diverzitu povah i kompetencí na dané pracovní pozici.

 

Klíč k úspěchu je třeba v nalezení vnitřní motivace

V druhé části konference jsme díky panu Viktoru Kusteinovi podívali na zub tzv. vnitřní motivaci. Klíčem k ní je firemní kultura založená na hodnotách a schopnost šéfů jasně komunikovat vize a cíle. Pro vnitřní motivaci je také důležitá důvěra a autonomie tedy dovolit pracovníkům, aby daný, dobře definovaný, problém vyřešili sami. Pokud se nám podaří najít ve své práci smysl a stane se tak nedílnou součástí našeho života, budeme logicky výkonnější a vyhneme se zklamání z krátkodobého efektu materiálních cílů :). Super auto je jistě skvělá věc, ale jak dlouho se spokojíme se stávajícím modelem, než začneme toužit po ještě lepším? Proto nám pan Kustein na výsledcích  výzkumů ukázal, že ideální je motivovat se už samotnou cestou, tedy průběžně z různých činností i dílčích výsledků, z vlastní kreativity nebo z toho, že jsme užiteční pro širší komunitu. Možná to zatím není horké téma pro každého, ale spoustě z nás se to líbilo a dávalo to logiku! Hlavně to zakončení větou, aby firmy najímaly lidi proto, že věří stejné věci, jako sami zaměstnavatelé.

 

A jak to vypadá v praxi u výjimečných rodičů …

To, jak vypadá tzv. flow neboli motivace cestou v praxi nám na závěr ukázala Romana Vaverová, maminka devíti dětí, která se pustila do podnikání nejen proto, že je opustil manžel. Emotivní a sympatický příběh o tom, jak lze začít pracovat na volné noze na základě ženské jemnosti a intuice a že to jde i jinak než tvrdým, racionálním způsobem nám příjemně popovídala stylem sobě vlastním.

 

Jak se bude situace vyvíjet…

 

Přednesla v rámci Evropské strategie zaměstnanosti a vstřícných zaměstnavatelů, a také několik slov k Národnímu konventu Lívia Pekajová z Eurocentra Zlín. To bylo poslední téma v rámci konference, seznámilo posluchače s vývojem zaměstnanosti v nadcházejících letech, fungování projektů EU a možnosti spolupráce zaměstnavatelů s Eurocentrem Zlín.

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.