Soutěž Otevřeně o Evropě je ve finále!

V průběhu celého semestru měli studenti ústavu Veřejné správy, regionálního rozvoje a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně možnost zúčastnit se soutěže s názvem Otevřeně o Evropě. Soutěžící se zabývali komparací hospodářské a sociální soudržnosti 28 členských států, jednotlivých unijních politik a současně prezentovali své postřehy, rady a doporučení k dalšímu směřování Evropské unie.

S rozhovorem souhlasil vedoucí univerzitního kurzu Hospodářská a sociální soudržnost Evropské unie doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph. D., ředitel Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V průběhu celého semestru měli studenti ústavu Veřejné správy, regionálního rozvoje a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně možnost zúčastnit se soutěže s názvem Otevřeně o Evropě.  Soutěžící se zabývali komparací hospodářské a sociální soudržnosti 28 členských států, jednotlivých unijních politik a současně prezentovali své postřehy, rady a doporučení  k dalšímu směřování  Evropské unie.

S rozhovorem souhlasil vedoucí univerzitního kurzu Hospodářská a sociální soudržnost Evropské unie doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph. D., ředitel Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

 

1. Na začátek těžká otázka – mají studenti vůbec zájem o tematiku Evropské unie? Není pro ně toto téma příliš složité?

Téma Evropské unie jako takové je samozřejmě pro studenty obtížné, nicméně v rámci oboru Veřejná správa a regionální rozvoj, který je vyučován na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je rozloženo do několika předmětů jak v bakalářském tak v navazujícím magisterském oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Studenti mají zájem zejména o prakticky orientované předměty, jako je například projektový management kohezní politiky Evropské unie, nebo Projektový management ve veřejné správě a regionálním rozvoji.

2.  Tuto problematiku vyučujete různé ročníky již několik semestrů. Postřehl jste výkyvy sympatií k EU jako takové mezi jednotlivými ročníky? 

Sympatie široké veřejnosti většinou řídí podle momentální situace a výjimkou nejsou ani naši studenti. Velkou roli v tomto ohledu hrají média, která ovlivňují jejich názor. Teprve v rámci jedné z prezentací naší soutěže se studenti dozvěděli, že Evropská unie je v některých známých kauzách skutečně nevinně.

3. O která témata je v diskusi mezi studenty největší zájem?

Studenti mají zájem především o aktuální témata a předměty spojené s finančním řízením a projektovým managementem v rámci kohezní politiky Evropské unie. Zajímají je také populární témata z hlediska působení institucí Evropské unie na jejich vlastní život. Diskutujeme například možnosti zrušení roamingu v Evropské unii nebo program Erasmus, do kterého se mohou sami zapojit.

4. Přibližte nám, prosím, průběh soutěže a výherní téma.  – Studenti měli možnost vybrat si vlastní téma prezentace spojené jakýmkoliv způsobem s Evropskou unií. Každý student měl možnost prezentovat vybrané téma ve cvičení předmětu Hospodářská a sociální soudržnost Evropské unie. Vítězná prezentace srovnávala kohezní politiky dvou členských zemí, konkrétně České republiky a Maďarska v období 2007-2013. Do hlasování o výsledku byli zapojení jak studenti samotní prostřednictvím internetového hlasování, tak pracovníci Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva a samozřejmě také Ing. Pekajová, MPA z Eurocentra Zlín, které bych chtěl tímto poděkovat za dlouhodobou spolupráci s naším ústavem.

 

5.  Mají vůbec studenti zájem o veřejnou problematiku? Angažují se? Nebo jsou opravdu odevzdaní, bez zájmu o zkušenosti a věnují se pouze svému počítači, jak se dozvídáme z médií?

V našem oboru se setkávám se studenty, kteří projevují skutečně velký zájem o problematiku veřejných záležitostí. Mnoho z nich se v průběhu, nebo po dokončení studia angažuje ve veřejné správě nejen v rámci svého zaměstnání, ale stávají se například starosty nebo zastupiteli ve svých obcích. S potěšením musím říci, že většině z nich není lhostejné, v jakém prostředí žijí a tímto způsobem se jej snaží sami zlepšovat.

Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu inspirace při tvorbě přednášek.

 

+

 

Vánoční kvíz

Vánoce se blíží a my budeme rozdávat dárky. Zahrajte si s námi v prosinci kvíz na téma evropských vánočních tradic a můžete vyhrát knihu nebo deskovou hru. Kdyby to náhodou…

Vánoční kvíz Eurocentra Plzeň

S adventem se spustil kvíz vytvořený Eurocentrem Plzeň na platformě Kahoot! Každý účastník si může otestovat své znalosti o tradicích v Česku i v jiných zemích Evropské Unie. Soutěž poběží až do…

Výtvarná soutěž Kapr ve vánoční Evropě!

Eurocentrum Plzeň společně s Eurocentrum České Budějovice a Europe Direct České Budějovice připravili soutěž pro žáky základních škol v Plzeňském a Jihočeském kraji. „Karel, rybí dobrodruh z malé české vesnice, se rozhodl,…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.