Staň se tvůrcem evropské politiky!

Ve středu 23. října se do Brna sjeli studenti středních škol Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, aby se zúčastnili simulace jednání institucí Evropské unie pod záštitou Eurocenter Brno a Jihlava a Europe Direct Brno.

Studenti si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak vypadá takové zasedání Rady EU a Evropského parlamentu. Nahlédli tak pod pokličku schvalování řádného legislativního procesu v EU. Účastníci soutěžili v dvojčlenných týmech a zastupující členský stát, který si mohli vybrat podle svých preferencí, se snažili dojít ke konsenzu v rámci instituce a zároveň prosadit své národní zájmy.

Předmětem projednávání byla vysoce kontroverzní Směrnice Rady a Evropského parlamentu o ochraně před tabákovým kouřem a nekuřáckém prostředí. Podklady byly studentům zaslány předem, a tudíž jim byl dán čas na kvalitní přípravu, kterého studenti patřičně využili.

Evropský parlament

V Evropském parlamentu při jednání vládla pohodová nálada. Poslanci, ač přiřazeni k jednotlivým frakcím, hájili ve svém jednání spíše stanoviska svého domácího státu. S využitím přestávek a neformálního jednání se takticky spojovali do názorově blízkých skupin za účelem získání hlasovací převahy. Na první pohled protikuřácký aktér Evropský parlament především zásluhou Velké Británie otočil a výrazně omezil opatření představené Evropskou komisí. Zrušil zákaz slim cigaret a cigaret s příchutěmi a omezil míru varovného textu a obrázků na krabičkách na 50%. Parlament odhlasoval i doplnění návrhů v otázce oddělení prostorů v restauraci, pokud neexistují stavebně oddělené kuřácké a nekuřácké prostory pro návštěvníky, platí zákaz kouření v celé restauraci.

V Radě  pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti na druhé straně bylo již od počátku patrné, které státy budou táhnout protikuřáckou agendu. Za velmi živou diskuzi lze vděčit zejména Belgii, Finsku a Bulharsku přicházejícími s návrhy protikuřácká opatření dokonce zpřísnit, nepodceňující nicméně názory ostatních států a konsensus v Radě. Po přestávce využité nejen k občerstvení, ale i k neformálnímu jednání bylo předsednictvu předloženo osm pozměňovacích návrhů, o nichž Rada hlasovala kvalifikovanou většinou. Prošlo přes polovinu návrhů zpřísňujících protikuřácká opatření a prosazující prevenci proti kouření.

Hlasování Rady

Rada ministrů a Evropský parlament se tak ve svých názorových hlediscích rozešli a v prvním čtení řádného legislativního procesu by návrh nebyl přijat.

Po dlouhé poradě poroty byli vybráni nejen stupně vítězů v podobě týmů, ale i  jednotliví studenti, kteří se svými dovednostmi a znalostmi velmi pozitivně zapůsobili na porotu. Soutěžilo se hlavně o první cenu, a to cestu do Bruselu. Tu nakonec vyhrál tým Belgie ve složení Michal Havelka a Martin Mužík z Gymnázia Řečkovice Brno. Kromě již zmíněné cesty byli odměněni zábavnou hrou Evropa. Na druhém místě se umístili zástupci Lucemburska odnášející si poutavou knihu Margaret Thatcherové Umění vládnout a bronzový stupínek obsadil tým Estonska získávající publikaci o EU. S prázdnou však neodešel nikdo, každý účastník obdržel diplom o účasti a drobné pozornosti.

Věříme, že s námi strávený den byl nejen poučný, ale i zábavný. Doufáme, že simulace podpořila zájem studentů o evropské záležitosti  a budou se s radostí účastnit i jiných soutěží a projektů pořádaných Eurocentrum Brno.

Noc vědců v Hradci Králové

V pátek 5. října 2023 proběhne v Hradci Králové Noc vědců, a to hned na několika institucích. Bavit se, poznávat a dozvědět se něco nového můžete letos v prostorách Univerzity…

Stále je možnost zapojit se do DYON!

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech. S cílem zapojit mladé…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.