Startuje další ročník soutěže Navrhni projekt

Celorepubliková soutěž Navrhni projekt, kterou už třetím rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj pro středoškoláky a jejich pedagogy, pokračuje i letos a to do 20. listopadu. Vyhrát můžete notebooky, tablety, chytré telefony, elektronické čtečky nebo jinou ze zajímavých cen.

Podstatou této soutěže je stejně jako v minulých ročnících vypracovat projekt, který se bude co nejvíce podobat projektům, jež mají v reálném životě šanci získat evropské dotace. Tématem projektu se může stát plán, jak podpořit podnikání, životní úroveň na venkově, vědu a výzkum a další oblasti rozvoje ve Vašem regionu nebo rovnou v celé ČR! Soutěž je určena pro studenty středních škol.

S přípravou projektu Vám pomůže koordinátor Eurocentra Jihlava nebo speciálně vytvořená příručka, kde najdete veškeré potřebné informace, a která vás provede od nejranějšího stádia uvažování nad tématem, až do jeho zdárného dokončení.

CO MŮŽETE VYHRÁT

Všichni členové týmu mohou vyhrát praktické notebooky a tablety v jednom, tablety, chytré telefony, elektronické čtečky, či různé další ceny. V průběhu hlavní soutěže proběhne řada kvízů a losování, ve kterých jsou také připraveny zajímavé odměny. Konkrétní ceny naleznete ZDE.

KDO MŮŽE SOUTĚŽIT

Soutěžit mohou dvou až pětičlenné týmy studentů z jedné třídy/střední školy/regionu soudržnosti za pomoci pedagoga (na tým 2-5 studentů připadá 1 pedagog). Zapojit se mohou studenti jakékoli střední školy – státní i soukromé, humanitní i přírodovědné, technické i umělecké či jinak odborné.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Úkolem soutěžících bude navrhnout projekt pro rozvoj regionu, kde žijí, nebo studují, nebo celé ČR, spolufinancovaný z fondů EU. Naším záměrem je vybídnout studenty, aby se sami nebo za podpory pedagogů rozhlédli po svém okolí a zamysleli se, co by mohlo fungovat lépe. Aby mohl vzniknout projekt, je třeba, aby svůj nápad zařadili do oblasti podpory, kterou skutečně dotují fondy EU: podnikání a konkurenceschopnost, výzkum a vývoj, vyšší kvalita a lepší dostupnost veřejných služeb, životní prostředí, doprava, vzdělávání, lidské zdroje a sociální soudržnost.

Svůj projekt studenti popíší do projektové šablony, která bude k dispozici na webu. Vedle samotné šablony mohou do projektu zahrnout také fotografie výchozího stavu, výpočty, SWOT analýzy s vysvětlením silných a slabých stránek projektu i jednoduché nákresy či vizualizace. Následující osnovu projektu, která je zjednodušenou formou skutečné projektové žádosti, jíž vyplňují žadatelé o fondy EU naleznete: ZDE

POMOC S NÁVRHEM

Studenti si vyberou pedagoga, který jim pomůže s návrhem projektu a stane se součástí jejich týmu. V případě, že je tým složený ze studentů různých škol, členem týmu bude pouze jeden pedagog ze kterékoli zapojené školy. Připraveni pomoci studentům budou koordinátoři sítě Eurocenter v každém krajském městě.

HODNOCENÍ

Studentské projekty budou hodnotit koordinátoři Eurocenter, zástupci Řídících orgánů, kteří posuzují skutečné projektové žádosti o dotace, a představitelé Ministerstva pro místní rozvoj. Všichni hodnotitelé se budou řídit následujícími kritérii:

1. přínosy projektu pro daný region nebo celou ČR
2. udržitelnost
3. originalita a inovativní přístup
4. rozpočtový plán a výše požadované dotace

FORMÁT PROJEKTU

V oblasti dotací fondů EU představuje projektová žádost klíčový dokument, který rozhodne, zda nakonec získáte finance z evropských fondů či nikoliv. Vaším soutěžním úkolem je vyplnit zjednodušenou formu skutečné projektové žádosti.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Kompletní informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách soutěže: www.navrhniprojekt.cz  či ke stažení níže.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Soutěžící týmy zašlou projekty opatřené podpisem pedagoga a razítkem školy elektronicky na e-mailovou adresu krajského Eurocentra do 20. listopadu 2015. Pracovníci Eurocenter vyberou ze všech zaslaných projektů tři, které postoupí do celkem sedmi regionálních kol soutěže, ve kterých autoři představí své návrhy porotě složené ze zástupců ŘO, MMR a Eurocenter formou prezentací. Každá regionální porota vybere nejlepší projekt v daném regionu soudržnosti, který postoupí do celostátního finále. Regionální kola se uskuteční na začátku prosince. Ve finále, jenž proběhne v lednu příštího roku, se utká celkem sedm autorských týmů, které své projekty s vypořádanými připomínkami z prvního kola představí ve druhém kole prezentací porotě složené z představitelů/zaměstnanců MMR. Finálová porota určí absolutního vítěze soutěže.

I v letošním ročníku bude fungovat divoká karta poroty, která v případě velmi kvalitních projektů na krajské či regionální úrovni umožní účast až 4 týmů v regionálním, resp. až 8 týmů v celostátním kole.

Poslední den pro elektronické odeslání projektů: 20. 11. 2015

Regionální kolo soutěže pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina: Termín bude upřesněn.

Finálové prezentace nejlepších regionálních týmů a předání cen, porota MMR: leden 2015 (termín bude upřesněn)

CENY DO SOUTĚŽE

Autoři nejlepších projektů na regionální i celostátní úrovni obdrží atraktivní ceny, které získají nejen všichni členové týmu, ale také jejich pedagog. Vedle toho odměníme každý zaslaný projekt.

Regionální kola:

1. místo: mobilní telefony

2. místo: elektronické hlasové čtečky

3. místo: USB flash disk 32 GB

Celostátní finále:

Vítězný tým celostátního finále a jeho doprovázející pedagog získají notebooky 2 v 1. 

Veškeré soutěžní ceny si můžete prohlédnout ZDE

 

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY KE STAŽENÍ:

Informace pro učitele Navrhni projekt

Informace pro studenty Navrhni projekt

Metodologická příručka

Informace o operačních programech 2014 – 2020 

Kontrolní checklist

Ukázky projektů z minulých ročníků

Čestné prohlášení 

Jak probíhá hodnocení Vašeho projektu

Ukázky projektů z minulého ročníku

V případě zájmu o konzultaci soutěžního projektu či seminář na Vaší škole na téma Fondy Evropské unie nás neváhejte kontatovat na adresekothbauer@euroskop.cz

 

Facebookový profil soutěže naleznete: ZDE
Email:  info@navrhniprojekt.cz
Telefon:  224 861 237

Eurocentrum EUROPE DIRECT Jihlava hledá nového kolegu/yni!

Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR hledá kolegu/kolegyni pro realizaci komunikačních aktivit střediska EUROPE DIRECT pro Eurocentrum Jihlava. Hlavním cílem střediska EUROPE DIRECT Jihlava je komunikace o Evropské unii v Kraji…

Uzavření EC Zlín 26.1.2023

Zítra, 26.1. 2023, jsou pro veřejnost zrušeny konzultační hodiny. Najdete nás na Dnu otevřených dveří FAME UTB a semináři Novela zákoníku práce pod taktovou EU na TIC Zlín! Děkujeme za…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.