Zahájení evropského sboru solidarity

Zahájení evropského sboru solidarity

Příležitost pro mladé Evropany

Kdy a proč vznikl evropský sbor solidarity? A jeho hlavní cíl?

Evropský sbor solidarity byl zahájen 7. prosince 2016. Hlavní myšlenka tohoto sboru je nabídnout mladým lidem od 17 let do 30 let příležitost zapojit se do každodenní činnosti nevládních organizací, místních úřadů v sociálních oblastech. Můžete pomáhat například při odvracení přírodní katastrofy, odstraňování následků přírodní katastrofy, pomoc ve střediscích pro uchazeče o azyl, v komunitách s nejrůznějšími sociálními problémy.

Cílem je umožnit a poskytnout mladým lidem zkušenost a praxi za začátku své pracovní kariéry.

 

Co je to evropský sbor solidarity?

Nevládní organizace, místní organizace mohou v rámci projektu nabízet mladým lidem dobrovolnickou práci, ale také zaměstnání, stáže.

Mladí lidé starší 17 let do 30 let se budou moci podílet po dobu 2-12 měsíců na:

 • Dobrovolnické činnosti na plný úvazek, která bude ohodnocena grantem.
 • Profesní činnosti, která dává možnost najít si zaměstnání, stáž.

Jaké budou hlavní činnosti, kterým se bude sbor věnovat?

Účastníci se budou moc věnovat nejrůznějším aktivitám v oblastech jako například: vzdělávání, péče o zdraví, sociální integrace, pomoc při poskytování potravin, budování přístřeší, ochrana životního prostředí, prevence přírodních katastrof.

 

Kdo se může do evropského sboru solidarity registrovat?

Hlavní důležitá podmínka je, aby byl starší 17 let a nebyl starší než 30 let. Dále je nutné, aby byl občanem EU.

V rámci složky profesní musí být zájemce občanem EU nebo Norska či Islandu. Do dobrovolnické složky se v této první fázi evropského sboru solidarity mohou registrovat mladí lidé, kteří mají legální pobyt v EU nebo na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku či Bývalé jugoslávské republice Makedonie nebo kteří jsou státními příslušníky těchto zemí.

 

Nejdůležitější podmínkou je však MOTIVACE a CHUŤ!

 

 

Jak a kde se registrovat?

Registrovat se můžete jednoduše na zvláštní internetové stránce prostřednictvím Evropského portálu pro mládež www.europa.eu/solidarity-corps.

 

Jaké náklady jsou hrazeny?

V případě dobrovolnické práce jsou obvykle hrazeny životní náklady, jako je strava, ubytování a kapesné, a také cestovní náklady a pojištění.

V případě profesní činnosti (zaměstnání, stáže nebo učňovské přípravy) bude podepsána pracovní smlouva a poskytnuta finanční podpora na cestovní náklady (cesta a ubytování za účelem pohovoru, příspěvek na přestěhování a příspěvek na návrat). Navíc může být vyplacen také příspěvek na náklady spojené s uznáním kvalifikací, pokud je to pro práci v příslušné cizí zemi nutné. Pokrytí nákladů se může případ od případu lišit.

 

Na jakých činnostech se budou účastníci evropského sboru solidarity podílet?

Účastníkům evropského sboru solidarity může být nabídnuto zařazení do projektů na podporu široké škály činností. Mohou být spojené se službami obecného zájmu a týkat se například těchto oblastí:

 • Občanství a demokratická angažovanost
 • Životní prostředí a ochrana přírody
 • Zdraví a dobré životní podmínky
 • Vzdělávání a odborná příprava
 • Zaměstnanost a podnikání
 • Tvořivost a kultura
 • Tělesná výchova a sport
 • Sociální pomoc a zabezpečení
 • Přijímání a integrace uprchlíků a migrantů
 • Prevence přírodních katastrof a odstraňování jejich následků

 

 

Pro bližší informace neváhejte navštívit tyto webové stránky:

 

https://europa.eu/youth/solidarity_cs

 

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/161202_evropsky_sbor_solidarity_cs

 

 

 

Soutěž “Krádež v muzeu”

Od 1. 7. do 31. 1. 2023 probíhalo české předsednictví v Radě EU. K jeho příležitosti pořádá Eurocentrum České Budějovice soutěž o drobné upomínkové předměty s logem právě našeho předsednictví.…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.