Fotosoutěž “Zadržování vody v krajině”

Eurocentrum Jihlava ve spolupráci s Europe Direct Jihlava vyhlašují prázdninovou fotosoutěž na téma "Zadržování vody v krajině".

1. TÉMA SOUTĚŽE

  • Zadržování vody v krajině – dobré příklady (viz text níže O zadržování vody v krajině).

2. ZADÁNÍ A PODMÍNKY SOUTĚŽE

  • Zvolte jedno zajímavé místo na Vysočině. Pořiďte 1 – 3 fotografie. 
    (Mohou být i umělecké, ale není povoleno je jakkoli dále upravovat kromě ořezu.)
  • K fotografii sepište krátký text o rozsahu 2 – 10 řádků. 
    (Co a odkud na fotografii vidíme. V čem je místo zajímavé. jaký je vztah k tématu. Jaký máte Vy vztah k místu. Text může být čistě popisný i umělecký.)
  • Fotografie zašlete v libovolném formátu a text ve formátu doc(x) na emailovou adresu neumannova.michaela@vlada.cz. 
  • Hodnocena bude úroveň fotografie i věcný obsah a zajímavost fotografie a textu.
  • Soutěž potrvá od 3. 7. do 13. 9. 2020.

3. O ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ Když se dnes na Vysočině řekne “voda a krajina”, představíme si zničené lesy. Ty se staly smutným momentem nejen globálních změn klimatu a nenasytnosti jednoho broučka, ale i našeho vztahu ke krajině a neschopnosti napravit škody z minulosti. Ve vztahu k vodě by měla krajina fungovat jako “houba” – při deštích vodu zadržovat a během sucha ji vypouštět. Tahle houba nám ale odumírá, při deštích vodu nezadrží, výsledkem jsou rychlé záplavy a po nich dlouhé sucho. Řada z nás ví, co je špatně: bezútěšné obří lány, meliorace, kukuřice a řepka, narovnaná koryta řek, vysušené mokřady, smrkové monokultury. Mnoho z nás tuší, co by se s tím dalo dělat: menší pole oddělená mezemi a remízky, obnova polních cest i přirozených meandrů vodních toků, návrat vlhkých luk a mokřadů, více původních dřevin v lesích. Ekologické problémy však postihují všechny evropské země. Proto si současná Evropská komise stanovila jako prioritu tzv. „Zelenou dohodu pro Evropu“. Jde o ambiciózní soubor opatření, jejichž hlavním cílem je boj proti klimatické změně.  Zelená dohoda však chce řešit mnohem víc témat, mezi ně spadá i podpora biologické rozmanitosti – vč. obnovy lesů a vodních toků či ochrany přírody a krajiny – a udržitelného zemědělství. To vše s otázkou vody v krajině úzce souvisí.  Přichází léto, čas dovolených i toulek přírodou. Řada z nás letos nepojede příliš daleko či zůstane doma. Pojďme si na Vysočině udělat inventuru na téma “Zadržování vody v krajině”. Nekažme si náladu tím, že budeme hledat to špatné, ale naopak – hledejme to dobré. Hledejme dobré příklady: Pozůstatky toho, jak si s vodou v krajině poradila sama příroda nebo naši předkové. A také příklady toho, jak se problémy snaží napravit naši současníci. Ti aktivní a obětaví lidé, kteří pečují o přírodu a krajinu kolem sebe. Jak bojují se suchem v krajině, jak se snaží vodu v krajině zadržovat, jak se snaží krajině Vysočiny vrátit funkci “houby”? Jak to dělají dnešní sedláci, majitelé lesů, obce nebo třeba zahrádkáři? Pojďme si tyto příběhy sdělit fotografií a stručně i slovem. 

 

 

Autor: Michaela Neumannová, Eurocentrum Jihlava

Noc vědců v Hradci Králové

V pátek 5. října 2023 proběhne v Hradci Králové Noc vědců, a to hned na několika institucích. Bavit se, poznávat a dozvědět se něco nového můžete letos v prostorách Univerzity…

Stále je možnost zapojit se do DYON!

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech. S cílem zapojit mladé…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.