Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

Kvalitní příprava na jednotlivé fáze výběrového řízení je důležitým předpokladem konečného úspěchu.

Úřad EPSO zodpovídá za výběr potenciálních zaměstnanců všech orgánů a agentur Evropské unie  

 •       Evropský parlament
 •       Rada
 •       Evropská komise
 •       Soudní dvůr
 •       Účetní dvůr
 •       Evropská služba pro vnější činnost
 •       Hospodářský a sociální výbor
 •       Výbor regionů
 •       Evropský inspektor ochrany údajů 
 •       Evropský veřejný ochránce práv

Všechny tyto orgány nabírají zaměstnance právě z řad úspěšných uchazečů, kteří prošli výběrovým řízením Úřadu EPSO. Uchazečům skýtají možnost vyzkoušet během celoživotní kariéry řadu různých pracovních příležitostí, možnost pracovat v zahraničí a v neposlední řadě motivující práci, která má dopad na životy milionů občanů v celé EU.

V posledních letech se výběrové řízení namísto testování znalostí soustřeďuje více na simulace každodenních situací a ověřuje tak komplexně obecné předpoklady uchazečů. Zaměřuje se na testování schopností, které jsou nejdůležitější pro správný výkon práce evropského úředníka.

Výběrové řízení do institucí EU je několikakolové. V zásadě se lze přihlásit do:

 1. všeobecného výběrového řízení (podmínkou VŠ vzdělání, nevyžaduje se praxe)
 2. specializovaných výběrových řízení (podmínkou VŠ vzdělání často odpovídajícího zaměření a min. 3 resp. 6 let relevantní praxe)

Úspěšní uchazeči o práci v EU jsou následně zařazeni na tzv. rezervní seznam („reserve list“), z kterého si instituce EU vybírají nové úředníky.  

Rezervní seznam všeobecného výběrového řízení je platný zhruba 1 rok, rezervní seznam specializovaných výběrových řízení zhruba 2-3 roky (dokud nejsou nahrazeny odpovídajícími novými rezervními seznamy) a doporučuje se být v hledání místa aktivní.

Výběrové řízení EPSO obsahuje testy 

 •        slovního
 •        číselného
 •        abstraktního uvažování
 •        test chování v pracovních situacích (testy CBT)
 •        test e-tray
 •        testování v hodnotícím centru („Assessment Centre“ – AC)

Testování v hodnotícím centru zahrnuje většinou 

 •        případovou studii
 •        ústní prezentaci
 •        strukturovaný pohovor na základě schopností
 •        vyjednávání ve skupině
 •        motivační pohovor

 

Je potřeba se seznámit s průběhem výběrového řízení, s jeho obsahem a psychicky se na něj připravit. Proto doporučujeme velmi pečlivě prostudovat dostupné materiály a připravit se podle následujících pravidel:

 • důkladně a pečlivě pročíst oznámení o vyhlášení výběrového řízení v Úředním Věstníku, a rovněž tak případně další popis výběrového řízení na stránkách EPSO. Odkaz na Úřední věstník naleznete na stránkách EPSO u informace o vyhlášených výběrových řízení či na stránkách EUR-Lex ;
 • velmi dobře se seznámit s materiálem Příručka pro kandidáty na otevřená výběrová řízení EU, který byl zveřejněn v Úředním věstníku EU č. C 184 A;
 • zkusit vypracovat ukázkové testy výběrového řízení, případně se snažit procvičit v dalších možnostech testování logického uvažování, situačních testů na pracovišti a verbálně-numerických testech, které jsou k nalezení na internetu. V některých bruselských knihkupectvích lze zakoupit brožury s ukázkami testů.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie, pořádá ve spolupráci se zahraničními lektory zdarma školení k jednotlivým kolům výběrového řízení do institucí EU. O školeních informuje na příslušných webových stránkách. Školení jsou pořádána zvlášť k testům CBT i k testování v hodnotícím centru.

Mezi testované schopnosti patří i odolnost vůči stresu, schopnost stanovit si priority a schopnost dosahovat stanovených cílů. Tyto schopnosti jsou testovány jak v rámci jednotlivých testů CBT a testu e-Tray, tak i při jednotlivých testech v hodnotícím centru.

1.     CBT probíhají v každém členském státě EU a i v dalších městech světa (New York, Toronto, Sydney, Peking, Tokyo, Ženeva), takže není nutné cestovat do Bruselu.

 • Testování trvá cca 3 hodiny s jednou 10minutovou přestávkou.
 • Do testovací místnosti není povoleno cokoliv vnášet, ani potraviny či nápoje.
 • Uchazeči obdrží tužku, gumu, poznámkovou tabulku na psaní a kalkulačku. Doporučujeme využít přestávky a neodcházet během testování.
 • Testy jsou časově přísně ohraničené a je nutno pracovat velmi rychle                                 

2.     Testování v hodnotícím středisku (Assessment Centre) probíhá pouze v Bruselu.

 • Doporučujeme dostavit se do Bruselu den předem a v klidu přespat v ubytovacím zařízení.
 • Testování v hodnotícím středisku trvá většinou celý den a je velice náročné nejen svým obsahem, ale i mírou stresu a potřebného soustředění.
 • Uchazeči při tomto testování plní úkoly, které simulují určitý pracovní proces a ve kterých vždy 2 hodnotitelé sledují výkon uchazeče.
 • Každý uchazeč má během celého dne 2x příležitost prokázat každou z osmi testovaných schopností.
 • Popis úkolů v hodnotícím středisku naleznete zde.

Užitečné odkazy k přípravě:

 


Eurocentrum EUROPE DIRECT Jihlava hledá nového kolegu/yni!

Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR hledá kolegu/kolegyni pro realizaci komunikačních aktivit střediska EUROPE DIRECT pro Eurocentrum Jihlava. Hlavním cílem střediska EUROPE DIRECT Jihlava je komunikace o Evropské unii v Kraji…

Uzavření EC Zlín 26.1.2023

Zítra, 26.1. 2023, jsou pro veřejnost zrušeny konzultační hodiny. Najdete nás na Dnu otevřených dveří FAME UTB a semináři Novela zákoníku práce pod taktovou EU na TIC Zlín! Děkujeme za…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.