Rozhoduj o Evropě

Praha, Brno, 22. 9. 2020 – V pátek 9. října 2020 proběhne prostřednictvím online platformy Google Meet konference, během které se ohlédneme za uplynulým ročníkem projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ a zároveň zahájíme ročník nový. Konference byla původně plánovaná na konec března, ale nakonec jsme byli nuceni s ohledem na současnou situaci způsobenou šířením koronaviru najít náhradní termín a přesunout ji na online platformu. Během jednodenní konference budou sami účastníci uplynulého ročníku z řad středoškoláků prezentovat výstupy ze všech částí projektu. Součástí programu je i expertní panel zaměřený na zapojení mladých lidí do veřejného dění a online interaktivní workshopy určené účastníkům konference.

 

I letošní ročník „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky” se nesl ve znamení strukturovaného dialogu s mládeží a diskuse účastníků z řad studentů s odborníky, politiky či úředníky byly součástí každé z projektových aktivit, včetně regionálních seminářů, které proběhly napříč celou Českou republikou a Slovenskem. Těch se zúčastnilo v průběhu podzimu loňského roku přes 550 studentů a celá řada významných hostů, kteří během nich s účastníky diskutovali o tématech, která jsou aktuální pro mladé lidi. Studenti mohli s pozvanými hosty diskutovat a hledat řešení problémů na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni. O diskuse s pozvanými hosty (zejména z řad europoslanců) byl doplněn i program modelového zasedání institucí EU, které se uskutečnilo v lednu letošního roku v Bratislavě. Během těchto debat jsme se vrátili i k výstupům regionálních seminářů.

Na účastníky online konference čeká bohatý program doplněný o expertní panel zaměřený na zapojení mladých lidí do politiky a také interaktivní workshopy určené účastníkům konference, které si pro ně připravili partneři projektu. Konference je určená pro širokou veřejnost.

Aktuální program konference je ZDE. Registrace na online konferenci probíha prostřednictvím elektronického formuláře.

 

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění prostřednictvím zapojení více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejen v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

Více informaci na https://rozhodujoevrope.cz/online-konference-uzavre-letosni-rocnik-rozhoduj-o-evrope-a-zahaji-rocnik-novy/

 

Noc vědců v Hradci Králové

V pátek 5. října 2023 proběhne v Hradci Králové Noc vědců, a to hned na několika institucích. Bavit se, poznávat a dozvědět se něco nového můžete letos v prostorách Univerzity…

Stále je možnost zapojit se do DYON!

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech. S cílem zapojit mladé…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.