Konference o budoucnosti Evropy: spuštění vícejazyčné digitální platformy

Otevřete si stránky Konference o budoucnosti Evropy a nechte zaznít svůj hlas.

Výkonná rada Konference o budoucnosti Evropy spustila 19. dubna mnohojazyčnou digitální platformu Konference o budoucnosti Evropy a vyzývá všechny občany EU, aby přispěli k utváření své budoucnosti i Evropy jako celku. Platforma je k dispozici ve 24 jazycích, což občanům z celé Unie umožňuje sdílet a vyměňovat si své nápady a názory prostřednictvím online akcí.

Platforma bude ve smyslu jedné z hlavních zásad konference úplně transparentní, neboť všechny příspěvky a výsledky akcí se budou shromažďovat, analyzovat, monitorovat a zveřejňovat. Hlavní myšlenky a doporučení platformy budou využity jako podklad v panelech evropských občanů a na plenárních zasedáních, kde se o nich bude diskutovat a vyplynou z nich závěry konference. Všechny akce související s konferencí, které se zaregistrují na platformě, budou zobrazeny na interaktivní mapě, kterou si budou moci občané prohlížet a zapisovat se na akce on-line. Organizátorům akcí je na platformě k dispozici příručka, která jim pomůže organizovat a propagovat své iniciativy. 

Konference o budoucnosti Evropy představuje otevřenou a inkluzivní formu poradní demokracie, která nemá v dějinách obdoby. Jejím cílem je dát lidem ze všech oblastí života v celé Evropě větší prostor k vyjádření svých očekávání od Evropské unie, která by poté měla usměrňovat budoucí orientaci a tvorbu politik EU. 

Platformu Konference o budoucnosti Evropy naleznete ZDE.

Další informace z tiskové zprávy EK pak ZDE.

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.