Novinový seriál: Jak získat práci v institucích EU

Nový seriál Deníku vám poradí, jak získat práci v institucích Evropské unie.

Proč by se měl člověk o práci v institucích EU zajímat?
Instituce EU jsou perspektivním zaměstnavatelem s pracovišti po celé Evropě, který nabízí širokou nabídku zaměstnání pro pracovníky nejrůznějšího zaměření. Uplatnění zde najdou nejen právníci, ekonomové, tlumočníci nebo překladatelé, ale i odborníci v mnoha jiných oblastech jako stavební inženýrství, daně a cla, zkoumání vesmíru, jaderný výzkum a vyřazování jaderných zařízení z provozu, udržitelné zemědělství a rozvoj venkova, chemické látky, medicína, farmacie, zdraví a bezpečnost potravin, azyl, migrace a ochrana hranic nebo odhalování korupce a padělaného zboží. 

Co instituce EU nabízejí?
V první řadě zajímavou a smysluplnou práci, která bezprostředně ovlivňuje život 500 mil. občanů EU. Jde o práci v mezinárodním prostředí, spojenou s cestováním a možností ovlivňovat budoucí podobu a směřování Evropy. Instituce EU pečují o celoživotní vzdělávání a další osobní rozvoj svých zaměstnanců, umožňují sladění práce a osobního života, pracovní mobilitu mezi institucemi EU napříč Evropou a pracovní podmínky a prostředí srovnatelné s nadnárodními společnostmi i mezinárodními organizacemi.

Celý seriál, včetně rozhovorů s klíčovými politiky, najdete každý týden na Deník.cz v rubrice Evropa pro Čechy nebo přímo v tématu ZDE. Spolu s Deníkem se budou na přípravě tohoto seriálu podílet Jaroslava Plšková z Odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě Ministerstva vnitra ČR a Ondřej Pometlo z Diplomatické akademie MZV, kteří se touto problematikou pracovně zabývají. 

Zdroj: https://www.denik.cz/cesko-a-eu/prace-instituce-eu-otazky-20210427.html

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.