Stáže pro studenty v rámci předsednictví ČR v EU

České předsednictví se blíží a i ty se můžeš přihlásit na stáž do jednotlivých odborů a rezortů v Praze, které se budou předsednictvím zabývat!

Česká republika stane již podruhé v čele Evropské unie! V druhé polovině roku 2022 bude totiž zahájeno české předsednictví v Radě EU! Jedním z klíčových předpokladů úspěšného předsednictví je zajištění kvalifikovaných pracovníků, kteří budou mít na starosti hladký průběh celého předsednictví. Možnost podílet se na těchto úkonech nabídne ČR i studentům vysokých škol prostřednictvím stáží.

Stážisté budou nedílnou podporou zaměstnanců CZ PRES 2022 v České republice s působností v Praze na jednotlivých odborech Úřadu vlády. Stáže jsou neplacené a minimální délka trvání je 2 měsíce. Nezbytnou podmínkou pro účast na stáží je znalost anglického jazyka i agendy EU. Náplň stáže závisí na zvolené oblasti, výběr možných stáží naleznete níže:

Organizační a logistická výpomoc, ÚV ČR

Náplň stáže: v oboru vzdělávání, doprava, bezpečnost, ubytování, kultura, akce, akreditace či komunikace.  

Kontaktní osoba: Marie Pláteníkové (platenikova.marie@vlada.cz.), 

Deadline přihlašování: 31. 8. 2021

A nezapomeňte přiložit svoje CV! 

Komunikace,  Odbor protidrogové politiky ÚV ČR:

Náplň stáže:  práce s dokumenty v anglickém jazyce s potřebnou znalostí ve fungování a strukturách EU v oblasti protidrogové politiky.  Vhodná pro studenty  s příjemným vystupováním a analytickým myšlením z oblasti mezinárodních vztahů, politologie a adiktologie.

Kontaktní osoba: Kateřina Horáčková (horackova.katerina@vlada.cz.) 

Nutné do e-mailu vložit svůj životopis!

Liaison officers, ÚV ČR:

Náplň stáže: stáž pro studenty ze studijních programů evropská studia, politologie, mezinárodních vztahů či obdobných programů. Stážisté jsou styčnou kontaktní osobou mezi delegací a organizačním týmem CZ PRES 2022. Zprostředkovávají komunikaci pracovníků Úřadu vlády s delegací, předávají akreditační badgy delegaci, přivítají delegací na letišti, dodržují časový harmonogram delegace apod.

Kontaktní osoba: Jan Hájek (hajek.jan@vlada.cz.)

Deadline přihlašování: 31. 12. 2021

Potřeba přiložit kromě CV také motivační dopis!  

Kromě výše zmíněného lze podat také žádost na jednotlivé rezorty, které hledají stážisty v souvislosti s CZ PRES 2022. Níže naleznete seznam úřadů a kontaktních osob, na které je možné se obrátit v případě zájmu o stáž.

 • Ministerstvo životního prostředí – Bc. Alena Šmídová, alena.smidova@mzp.cz;

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – Mgr. Martin Bednář LL. M., bednarm@mpo.cz;

 • Ministerstvo financí – Mgr. Bc. Zbyněk Smetana, zbynek.smetana@mfcr.cz;

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Mgr. Martin Fatura, Ph. D., martin.fatura@msmt.cz;

 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost  JUDr. Tomáš Minárik, t.minarik@nukib.cz;

 • Ministerstvo zdravotnictví – Tomáš Rajský DiS., Tomas. Rajsky@mzcr.cz;

 • Ministerstvo vnitra  Ing. Michaela Michalová, michaela.michalova@mvcr.cz;

 • Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky – Mgr. Kateřina Horáčková, horackova.katerina@vlada.cz;

 • Úřad vlády ČR, Odbor pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU – Mgr. Marie Pláteníková, platenikova.marie@vlada.cz.

Předsednictví je jednou z ideálních možností, jak může daný stát ovlivnit nejen chod a image EU, ale i dlouhodobé směřování Evropské Unie! Předsednické funkční období trvá 6 měsíců a pořadí členských států je vždy předem stanoveno

Hlavní náplň práce a činnosti předsedajícího státu: 

 • vede zasedání Rady EU

 • zastupuje Radu EU na jednáních s Evropským parlamentem, komisí a vnějšími partnery

 • rozhoduje o unijní politice

 • určuje priority Rady EU a agendu

 • prosazuje zájmy členských států

 • před začátkem předsednictví předloží své priority

 • na svém území (u nás hlavně v Praze) pořádá předsednické akce, například důležitý summit

Bližší informace o českém předsednictví najdete například v článku ZDE, informace o prioritách předsednictví a jeho průběhu najdete po jeho zahájení na příslušném webovém portálu ZDE.

 

Soutěž “Krádež v muzeu”

Od 1. 7. do 31. 1. 2023 probíhalo české předsednictví v Radě EU. K jeho příležitosti pořádá Eurocentrum České Budějovice soutěž o drobné upomínkové předměty s logem právě našeho předsednictví.…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.