Možnosti kariéry v institucích Evropské unie

Rádi byste pracovali v mezinárodním prostředí, které nabízí dlouhodobý kariérní růst, řadu výhod a zároveň každý den aktivně využívali znalost cizích jazyků? Pak je práce v institucích Evropské unii příležitost právě pro Vás.

V institucích EU je oddělen proces výběru úředníků od jejich náboru. Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO – European Personnel Selection Office) je zodpovědný za výběr úředníků a zaměstnanců na tzv. rezervní seznam. Vlastní nábor je v pravomoci jednotlivých instituce a agentury Evropské unie. Občané České republiky mají výhodu oproti většině ostatních členských států, jelikož Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky pořádá bezplatné kurzy, které Vás postupně připraví na jednotlivé části výběrového řízení. V institucích existují různé typy míst, od toho se odvíjí podoba výběrového řízení a následně i podmínky výkonu práce. Nejčastěji jsou v institucích zastoupeni úředníci (služební poměr). Ti se dále dělí na referenty, asistenty a podpůrné asistenty. Úředníkem se lze stát po úspěšném absolvování všeobecného nebo specializovaného výběrového řízení, přičemž u specializovaného výběrového řízení se vyžaduje praxe v oboru výběrového řízení. Další skupinou jsou dočasní zaměstnanci (pracovní poměr), kteří působí v institucích pouze omezenou dobu (max. 6 let), ale dostávají stejný plat jako úředníci. Třetí skupinou jsou smluvní zaměstnanci (pracovní poměr), jejichž smlouva je také časově omezena (max. 6 let), ale jejich plat je cca o třetinu nižší než plat úředníků. V agenturách EU mohou dočasní i smluvní zaměstnanci získat pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Kde všude je možné v EU pracovat? Práce pro instituce EU neznamená jen zaměstnání působit v Evropské Komisi, v Radě EU nebo v Evropském parlamentu. Pracovat lze i pro další instituce: Účetním dvoře, Soudním dvoře, Výboru regionů, Evropské centrální bance, Evropské investiční bance, Hospodářském a sociálním výboru, v Evropské službě pro vnější činnost či v některé z cca 50 agentur, které jsou umístěném napříč EU. Většina pracovních míst v evropských institucích a agenturách je v Bruselu (80 %) nebo Lucemburku, zbylých 20 % je rozprostřeno po zbytku EU a po světě. Podmínky pro přihlášení se do výběrového řízení na referentská místa jsou občanství EU, absolvování vysoké školy, znalost minimálně dvou úředních jazyků Evropské unie, z nichž jeden může být čeština a druhý nejčastěji angličtina nebo francouzština (min. na úrovni B2). Výhodou bývá předchozí účast v programu Erasmus či stáž v některé z institucí nebo agentur.

Výběrové řízení EPSO je několikakolové a je zaměřené na testování 8 klíčových schopností (analyzování a řešení problémů, stanovení priorit a organizování, kvalita práce a výsledky, učení a osobní rozvoj, odolnost vůči stresu, komunikace, spolupráce, schopnost vést lidi). Během pandemie covidu-19 se testy i pohovory většinou přesunuly do online prostředí. Lze očekávat, že online testování zůstane a může být dále rozšířeno i po jejím skončení, protože umožní výběrové řízení zkrátit. V Praze nebo v dalších několika městech po celém světě probíhá první kolo: testy slovního, číselného a abstraktního uvažování na počítači. Po úspěšném absolvování prvního kola, následuje druhé, jehož podoba závisí na zaměření výběrového řízení (informace jsou uvedeny v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku). Třetí kolo je testování v hodnotícím centru. Uchazeči zde prokazuji své schopnosti pracovat ve skupině či vést tým, ústně prezentovat výsledky své práce, zpracovat případovou studii. Součástí je rovněž strukturovaný pohovor. V případě úspěšného absolvování výběrového řízení jsou uchazeči zapsáni na rezervní seznam, ze kterého si je instituce vybírají.

Všechny informace o připravovaných i probíhajících výběrových řízeních naleznete na internetových stránkách EPSO (https://epso.europa.eu/home_cs), kde najdete i ukázky testů nebo odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Proč tedy pracovat v evropských institucích či agenturách? Máte možnost pracovat s kolegy z různých kulturních a odborných prostředí, můžete si prohloubit své jazykové dovednosti na kurzech, které orgány a instituce EU nabízejí svým zaměstnancům. Budete dělat práci, která ovlivňuje osudy milionů Evropanů a v zaměstnání se budete zabývat aktuálními světovými i evropskými otázkami. Díky programu interní mobility budete mít možnost pracovat na různých agendách v různých útvarech a institucích.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zapište si do kalendářů datum 17. června od 9:00 do 16:30 hodin. Více informací se dozvíte zde: https://praha.eurocentra.cz/ecms/praha/akce/6409/preparation-for-european-institutions-open-competitions-verbal-numerical-abstract-reasoning-tests/

Autor: Tomáš Novotný

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.