Vztahy EU a USA – obnovená příležitost?

Souhrn online semináře.

Ve čtvrtek 22. dubna se uskutečnil online seminář na téma Vztahy EU a USA – obnovená příležitost? O nových a obnovených příležitostech, které přichází s administrativou prezidenta Bidena, debatovali Jarolím Antal z Centra evropských studií při Vysoké škole ekonomické v Praze a Jan Chmelík z Oddělení Amerik při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Seminář moderovala Ludmila Johnová, vedoucí Eurocentra Praha.

Silné transatlantické partnerství

Jarolím Antal ve svém úvodním slovu připomenul aspekty významnosti spolupráce Spojených států amerických (USA) a Evropské unie (EU). Tyto dvě entity spolu utváří jednu třetinu celosvětového hrubého domácího produktu a probíhá mezi nimi nejsilnější tok přímých zahraničních investic, které se týkají zejména sofistikovaných sektorů. Evropské i americké firmy mají pobočky na obou stranách Atlantiku, jelikož jsou si tyto dva trhy velmi blízké také z hlediska sdílených hodnot. I přes tyto sdílené hodnoty zde ale dochází ke specifickým problémům – nejedná se jen o tarifní překážky, ale jsou to převážně překážky netarifní, které tyto problémy způsobují, jelikož zejména USA volí spíše ochranářský přístup. Další komplikací je také fakt, že výrobní standardy jsou v EU jednotné, ale v USA jsou skoro v každém státě trochu jiné. Za administrativy prezidenta Trumpa byla problémem zejména jeho nepředvídatelnost, což se s J. Bidenem mění, jak můžeme vidět například na jeho účasti na bezpečnostní konferenci v Mnichově nebo na summitech EU. Očekává se, že Biden alespoň částečně ustoupí od přístupu America First, ale přece jenom to není ještě úplně jasné.

Jan Chmelík následně dodal, že budoucí změna přístupu USA byla patrná již po výsledku prezidentských voleb. Zdůraznil ale také, že USA byly pro EU partnerem po celou dobu, jelikož jejich vzájemná spolupráce zaměstnává okolo 16 milionů lidí a oboustranné investice tvoří 60 % z celosvětového objemu přímých zahraničních investic. Strukturu exportu tvoří z významné části sofistikované produkty, čemuž také pomáhá skutečnost, že v USA průmysl spolupracuje s akademickou sférou. Zejména u zemědělských produktů zde ale existují spory kvůli otázce standardů a stále se také řeší spor ohledně uvalení vzájemných cel na Boeing a Airbus, což je ale momentálně pozastaveno, takže můžeme sledovat alespoň částečné zlepšení v jednáních. Jsou tu i další pozorovatelné pozitivní tendence, jelikož USA se také vrací k multilateralismu, což dokazuje například podílení se na reformě Světové obchodní organizace (WTO) nebo návrat k Pařížské klimatické dohodě. Obecně tedy můžeme říct, že se bude s novou administrativou diskutovat v jiném tónu.

Struktura exportu z Česka do USA

Z nového amerického prezidenta mají radost také mnohá odvětví českého průmyslu. Do USA se z Česka vyváží zejména sofistikované produkty s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se například o proudové motory nebo o různé součástky motorových vozidel, přičemž je důležité zmínit, že mnoho amerických firem, které zde tyto produkty vyrábí, v Česku mají i svá vlastní vývojová centra. Český průmysl je silně napojený na ten německý, a proto velkou roli hraje i obchod nepřímý, jelikož Německo vyváží do USA například automobily, které mají často součástky české výroby. I z tohoto důvodu je zde zájem na sjednocení bezpečnostních standardů a harmonizaci pravidel. 

Budoucnost Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP)

O TTIP se diskutovalo v minulosti už mnoho, ale v blízké budoucnosti zde bohužel není vidina většího posunu. I z důvodu koronavirové krize je zde ze strany USA větší zájem hájit domácí firmy, přičemž i prezident Biden uvedl, že chce ochraňovat americkou výrobu. Z dlouhodobého hlediska je tu vize lepšího vývoje, ale v tuto chvíli jsou oba pohledy příliš rozdílné. Problematický je zejména potravinářský sektor, kde jsou pozice asi nejvíce odlišné, ale jsou zde i rozdíly u specifických technických oblastí – například v automobilové bezpečnosti. Reálná možnost uzavření dohody by se mohla týkat jen určitých odvětví, což by mnozí podnikatelé uvítali. Největšího pokroku se zatím dosáhlo při jednáních o technologiích budoucnosti, jelikož Evropská komise již jedná s USA o zřízení obchodně-technologické rady, která by byla přínosem například při budování 5G sítí. Od 1. května letošního roku bude také v platnosti nový zákon o prověřování zahraničních investic.

EU a odchod Spojeného království

V současnosti se více mluví o změně v přístupu americké administrativy, ale nesmíme opomíjet, že ke změně došlo i ve složení EU, když ji opustilo Spojené království (UK). Ještě během Trumpovy administrativy se hodně diskutovalo o obchodní dohodě UK s USA, ale nyní můžeme vidět, že toto téma už není tolik aktuální. Navíc ještě není jisté, jakým hráčem v mezinárodním prostoru UK bude, přičemž je ale důležité podtrhnout právě jeho velmi silné vazby s USA, které by v tomto ohledu mohly hrát velkou roli. Pro všechny strany je ale přece jenom důležitá zejména čitelnost – prezident Biden na Evropu nahlíží otevřeněji, ale stále je zde otázka, jestli bude chtít být UK více v harmonii s EU nebo s USA. Spojené království se vyslovilo, že chce hledat trhy nové, ale všechny tři entity mají zájem, aby zde byla nastavená pravidla.

Role Číny

Čínu lze považovat za společného konkurenta EU a USA – mohla by tedy tato skutečnost podpořit jejich větší spolupráci? Obě entity spojují stejné demokratické hodnoty, přičemž Čína je jejich důležitým obchodním partnerem, který ale představuje také riziko – zejména u nových technologií. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby docházelo k větší spolupráci západních entit. Riziko, které Čína představuje, je tudíž silným signálem zvláště pro EU, aby došlo k obnovení partnerství, k čemuž je důležitá i již zmiňovaná reforma WTO. Na pozici prezidenta Bidena se v tomto případě ještě čeká, ale můžeme předpokládat, že to bude i v jeho zájmu.

Záznam celé debaty je k dispozici ke zhlédnutí na Facebooku zde.

Autor: Petr Samec

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.