Projev o stavu Evropské unie v roce 2021

Projev přednesla předsedkyně Evropské komise. Představila hlavní výzvy za období 2020-2021, úspěchy a také cíle, kterých chce Evropská unie v budoucnu dosáhnout.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen hned v úvodu zmínila obrovské odhodlání Evropy překonat problémy, které nastolila pandemie covidu-19. Heslem úvodu řeči by se mohlo stát slovo společně. Podle Leyen se EU rozhodla postupovat společně v přístupu k vakcíně, společně s využitím nástroje NextGenerationEU který má pomoci odvrátit ekonomické ztráty pandemie a nakonec společně v globální environmentální krizi skrze Zelenou dohodu pro Evropu. Důležitý byl ovšem i dodatek, že pandemie covidu-19 ještě není u svého konce a další rok čeká EU zkouška charakteru.

Dalším bodem na seznamu byly investice do krátkodobého oživení a prosperity, což zaštítí nástroj NextGerenationEU. Oživení se však bude konat ve světle ambiciózních a nikoliv neuskutečnitelných plánů v podobě digitalizace a Zelené dohody pro Evropu. EU chce tak například reagovat novým evropským aktem o čipech, aby reagovala na současný nedostatek a vybudovala do budoucna suverenitu v této oblasti. Ač se jedná o další velký cíl, vzorem zde může být například projekt Galileo, navigační systém pro více než 2 miliardy smartphonů na světě. 

Projev se zaměřil i na mladé lidi, kterým má EU nabídnout nově program ALMA, který má umožnit získat dočasnou pracovní zkušenost v jiném členském státě a který je cílen na mladé lidi, kteří nemají zaměstnání anebo se neúčastní vzdělávání anebo odborné přípravy. Rok 2022 se má stát Evropským rokem mládeže a zapojit je do Konference o budoucnosti Evropy, protože budoucnost budou tvořit právě mladí lidé.

Ve světle posledních událostí v oblasti mezinárodní politiky předsedkyně Komise uvedla, že EU stojí za afghánským lidem, zároveň však EU potřebuje evropskou obrannou unii. Prioritou v této oblasti je pak kolektivní rozhodování zlepšení interoperability a kybernetická obrana. 

Více informací k projevu a celý záznam s českým tlumočením naleznete na stránkách Evropské komise zde.

Předsedáme Evropě i v Karlových Varech!

Další zastávkou série regionálních akcí Předsedáme Evropě byly Karlovy Vary. Smetanovy sady na celé odpoledne a večer den ožily oslavami právě probíhajícího předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Díky…

Eurolisty 9/2022

Zářijové vydání Eurolistů čtenářům přináší článek o projevu o stavu Unie, který přednesla předsedkyně EK v Evropském parlamentu, popisuje vztah nové britské premiérky Liz Truss k EU, zabývá se vysokými cenami energií v Evropě a mnoho dalšího.

Projev o stavu Unie, 14. 9. 2022

Ve středu 14. září v devět hodin ráno se na půdě Evropského parlamentu sešli činovníci EU, aby si vyslechli každoroční projev předsedkyně/předsedy Evropské komise o stavu Unie (State of the European…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.