Studenti z Pardubického a Královéhradeckého kraje řešili problematiku šíření teroristického obsahu online na simulovaném jednání institucí EU

Čtvrtek 11. listopadu 2021 byl ve znamení konání dalšího ročníku projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky, tentokrát na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje! Regionální seminář v Hradci Králové také proběhl v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Projednávanou agendou byl návrh nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Studenti si mohli zvolit agendu sami, a tak efektivní boj proti šíření nezákonného obsahu online se jeví jako velmi důležité téma. Studenti z Pardubického a Královéhradeckého kraje si tak opět po roce vyzkoušeli jednání poslanců Evropského parlamentu a ministrů v Radě EU, v letošním roce opět prezenčně!

Cílem projektu je motivovat a učit studenty vyjadřovat se k aktuálním otázkám, zažít reálné fungování evropských institucí, umět vyjednávat a dojít ke kompromisu, což je důležité jak na politické úrovni, tak v běžném životě. Po složitém jednání obou institucí EU nakonec došlo k přijetí předloženého návrhu nařízení.

Jelikož je simulované jednání institucí soutěžní částí programu, tři nejlepší zástupci Evropského parlamentu a Rady EU byli oceněni věcnými dary od partnerů, a rovněž získali možnost účastnit se třídenního modelového zasedání institucí EU se zajímavými hosty, které proběhne v prosinci v Brně. Oceněni tak byli například studenti Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích, Gymnázia Vysoké Mýto, Střední odborné školy veterinární Hradec Králové či Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové.

Odpolední část programu byla věnována diskusní aktivitě s regionálními hosty na téma evropské demokracie, životního prostředí a změny klimatu či vzdělávání, kultury, mládeže a sportu. Myšlenky studentů se objeví na platformě Konference o budoucnosti Evropy a budou také zpracovány Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další úspěšný ročník!

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad-Adenauer-Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz.

  

Autor: Eurocentrum Pardubice

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.