V Pardubicích se diskutovalo o kvalitě a bezpečnosti hraček v EU

Dne 26. listopadu 2021 proběhlo zajímavé diskusní setkání se studenty Univerzity Pardubice na téma Jak na kvalitu a bezpečnost hraček v EU? Debata proběhla v budově Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Na konci příspěvku a zajímavých videí nechyběla ani diskuse se studenty.

Pozvání na seminář přijala Ing. Ludmila Antošová z Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín. Zmínila tak důležitost měření kvality zboží či základní požadavky na hračky dle směrnice 2009/48/ES. Každý výrobek tak musí být před uvedením na trh EU v Institutu řádně otestován a výrobce musí poskytnout prohlášení o shodě s touto legislativou. Důležité jsou například materiály a barvy, které nesmějí být zdraví škodlivé. Posuzují se především chemické a konstrukční vlastnosti výrobku, hořlavost či elektrické vlastnosti, na které se rovněž vztahují normy Evropské unie. Každý výrobek musí splňovat také základní hygienické požadavky. Spotřebitelé by pak měli být velmi opatrní u zacházení s magnetickými výrobky, které mohou být pro děti nebezpečné.

Důležitou kapitolu pak tvořila tematika značení hraček, kdy by na každém výrobku neměl chybět jeho název, adresa výrobce a dovozce, případná varování či rizika, a také doporučení, pro jakou věkovou kategorii je výrobek určen. Jestliže se jedná o hračku pro domácí použití, nesmí chybět tzv. CE označení, které prokazuje, že výrobce daný výrobek posoudil a že splňuje bezpečnostní, zdravotní i environmentální požadavky EU. V tomto se pak hračky liší například od herních prvků na hřišti, na nichž tento symbol není uveden. Na závěr se posluchači na příkladech dozvěděli, co nelze považovat za hračku, tedy sběratelské panenky, modely autíček či sportovní potřeby v podobě dnes tak populárních koloběžek.

Cílem semináře bylo zvýšit povědomí o současných, nejvíce diskutovaných evropských tématech, a zajistit tak dostatečné znalosti uchazečů o zaměstnání v institucích EU.

Akce také tematicky odpovídala prioritám Národního konventu o EU: Ochrana spotřebitele na evropském trhu.

Organizátorem akce bylo Eurocentrum Pardubice.

Autor: Eurocentrum Pardubice

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.