Komunitání programy EU: zaměřeno na kulturu a vzdělávání

Krátké představení vybraných komunitárních programů: Erasmus + Výměna mládeže, Evropský sbor solidarity, Kreativní Evropa, CERV.  Pracujete s mládeží? Rádi byste uspořádali výměnu mládeže, pozvali si do organizace dobrovolníka ze zahraničí? Potřebujete najít finance na podporu vašich kulturních projektů? Následující programy komunitární programy EU by mohli být právě pro Vás!

Evropský sbor solidarity je projekt EU, který umožnuje mladým lidem mezi 18-30 let vyjet do zahraničí a stát se dobrovolníkem ve veřejné nebo soukromé organizace a institucepo dobu 2-12 měsíců. Pokud vaše organizace má zájem o dlouhodobého dobrovolníka ze zahraničí, je možné zažádat o grant a získat financování na:

  • Náklady spojené s řízením projektu (500 eur/měsíc)
  • Náklady na mentora dobrovolníka (137 eur/den)
  • Mimořádné náklady 100 % dle žádosti (určené pro podporu zapojení členů týmu se znevýhodněním nebo specifickými potřebami)

Dobrovolníkovi tak budou proplaceny cestovní náklady, kapesné, živobytí, jazyková podpora, pojištění, mimořádné náklady atd.

V případě zájmu doporučujeme projít stránky DZS, kde naleznete detailní popis toho jak se o grant přihlásit společně s detailní příručkou. Ukázku žádosti si můžete prohlédnout zde.

Termíny výzev na rok 2022 jsou vypsány na 23. února a 4. října ve 12:00.

! POZOR! Pro podání žádosti na Evropský sbor solidarity je nutné mít vyhotovený tzv. Quality Label (Značku kvality). O značku je potřeba zažádat alespon 3 měsíce před nejbližší uzávěrkou grantových žádostí. Jak se o značku přihlásit, naleznete zde.

Pokud by Vaše oranizace ráda organizovala výměny mládeže či výměnu pracovníků s mládeží Erasmus+ a posílila tak osobní a profesní rozvoj mladých lidí, i zde Vám můžeme doporučit stránky DZS, které krok po kroku vysvětlují jak o akreditaci, finanční podporu požádat ale také i to jak najít zahraniční partnery pro Váš projekt. Doporučujeme si také stáhnout příručku (str. 128), kde si můžete přečíst detaily k žádosti.

Jak v příručce stojí: „výměny mládeže představují setkání skupin mladých lidí (13-30 let) z nejméně dvou různých zemí, které se na krátké období (5–21 dní) sejdou, aby společně realizovaly program neformálního učení (kombinace workshopů, diskusí, hraní rolí, simulací, venkovních aktivit atd.) na téma, o které mají zájem“. Grant tedy nemůže být využit na akademické studijní cesty; výměnné aktivity s cílem finančního zisku; výměnné aktivity turistické povahy; festivaly; rekreační cesty; umělecká turné, statutární schůze, dospělými lidmi vedená školení pro mladé lidi.

Vaše organizace by měla mít nejméně dvouleté relevantní zkušenosti s realizací činností v oblasti mládeže, dále se při podání výzvy bude hodnotit do jaké míry jsou určené cíle relevantní a v souladu s cíli akce a přispívají ke strategii EU pro mládež či kvalita řízení a koordinace podaného projektu.

Termín výzvy je 23. února 12:00 pro projekty začínající v období od 1. června do 31. prosince téhož roku nebo 4. října 12:00 pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. května následujícího roku.

Priority programového období pro Evropský sbor solidarity tak Erasmu+ 2021 – 2027 jsou následující: zapojení co největšího spektra organizací a jednotlivců,realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech, posilování digitálních dovedností a digitální gramotnostipodpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a jejich občanské angažovanosti. Doporučujeme Vám, tyto priority brát v úvahu při podání vašich žádostí.

Mezi dalším programem EU v rámci, kterého máte možnost čerpat finanční prostředky je program Kreativní Evropa jejímž hlavním cílem je chránit, rozvíjet a podporovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a dědictví, zvýšit konkurenceschopnost a ekonomický potenciál kulturních a tvůrčích odvětví, zejména audiovizuálního odvětví to ve třech liniích:

  • Podpora spolupráce subjektů činných v oblasti kultury (Culture Strand)
  • Podpora audovizuálního odvětví (Media Strand)
  • Podpora spolupráce mezi různými kulturními a kreativními odvětvími (cross-sectoral strand)

Pozor! Pro každou linii je pouze jedna výzva ročně.

Pro více informací doporučujeme navštívit stránky Kreativní Evropy a také se projít následující brožuru. Pro představu jaké projekty byly v rámci tohoto projektu podpořeny si můžete projít následující databázi úspěšných projektů.

Obrovskou výhodou programu Culture je zejména možnost předfinancování až do výše 80% žádané podpory a možnost dofinancování příspěvku z Dotačního programu MK, který poskytuje Samostatné oddělení EU Ministerstva kultury. Národní programy většinou finance proplácejí až zpětně.

Další komunitární programem, o který mohou neziskové právní subjekty či mezinárodní organizace  přihlásit se nazývá Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Program CERV je rozdělen do čtyř Oblastí:

Hodnoty EU – ochrana a podpora hodnot Unie

  • Rovnost, práva a rovnost pohlaví – podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a nediskriminace
  • Angažovanost a účast občanů – podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměnách mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii
  • Daphne – prevence násilí na základě pohlaví, násilí na dětech a boj proti nim

Jak o CERV žádat je přehledně popsáno na stránkách Euroskopu zde, stejně tak Euroskop nedávno publikoval přehledný článek o nově otevřených výzvách s uzavírkou v roce 2022.

Pokud si přejete být informováni o programu CERV pravidelně, kontaktujte e-mailem Národní kontaktní místo programu na Ing. Pavel Hradecký, Ph. D. Oddělení evropských programů a fondů, Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 e-mail: hradecky.pavel@vlada.cz.

Přejeme v novém roce hodně sil a hodně realizovaných dobrých projektů! 

Autor: Zuzka Fišerová

Kvíz na téma “Evropská unie”

Květen už je za námi, ale my si chceme připomenout některá důležitá květnová data, která souvisí s Evropskou unií. Připravili jsme pro Vás tedy kvíz, který najdete na naší stránce…

Food festival Klatovy

Minulou sobotu 27.5. se Eurocentrum zúčastnilo Food festivalu v Klatovech. Malebné Vrchlického sady za budovou Obchodní akademie se zaplnily stánky s vybranými lahůdkami, včetně plejády vystavovatelů s oceněním Regionální potravina. Eurocentrum Plzeň na…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.