Podpora pro přeshraniční projekty

Působíte v Karlovarském kraji?

Chcete realizovat česko – německý projekt?

Stále ještě mohou zájemci z Karlovarského kraje  využít dotaci z programu pro přeshraniční spolupráci Svobodný stát Bavorsko-Česká republika ETZ 2014-2020. Vzhledem k tomu, že kromě prioritní osy 1 – Výzkum, technologický rozvoj a inovace ještě nebyly vyčerpány finanční prostředky programu, mají žadatelé možnost předkládat projektové žádosti do prioritních os 2 – Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, 3 – Investice do dovedností a vzdělávání a 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce. 

Doba realizace nově podaných projektů je do 31. 3. 2023. Žádosti je nutné podat do 9. 2. 2022, 23:59 hodin (datum elektronického doručení). O žádostech se rozhodne na 14. zasedání monitorovacího výboru, které se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2022.

Bližší informace k programu spolupráce a k nabídce konzultací ohledně podmínek přiznání dotace najdou zájemci na internetových stránkách www.by-cz.eu.  K dispozici jsou zde i kontakty na všechny pracovníky konzultující projektové žádosti a je možné se na ně v příslušném kraji obrátit.

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.