Soutěž pro mladé výtvarníky a esejisty v rámci českého předsednictví v Radě EU

Mladí výtvarníci a esejisté se mohou od 1. února do 31. března 2022 zapojit do dvou soutěží, které se uskuteční u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. To proběhne ve druhé polovině roku 2022 a jeho přípravy jsou v plném proudu!

Žáci základních a středních škol budou mít od začátku února do konce března tohoto roku možnost zapojit se do jedné ze soutěží, které organizují regionální Eurocentra a Úřad vlády ČR u příležitosti blížícího se českého předsednictví. To začne 1. července 2022 a od tohoto data bude Česká republika na šest měsíců určovat agendu Rady EU, povede její zasedání, bude hledat kompromis mezi zájmy členských států EU, ale také zastupovat Radu EU při jednáních s ostatními institucemi a jinými aktéry. Do příprav se můžete zapojit i vy! Ptáte se, jak na to?

Vítězná díla poslouží jako vizuál pohlednic pro delegace

První ze soutěží je určena pro šikovné výtvarníky z prvního stupně základních škol, kteří mají trvalé bydliště v České republice. Jejich úkolem bude libovolnou technikou vytvořit výtvarná díla na téma „V Evropské unii jsme doma“, která budou vyobrazovat český přínos Evropské unii.

Do hlavní soutěže budou přijímána jen díla, která budou digitálně zaslaná na emailovou adresu pohledniceCZPRES@vlada.cz. Další podmínkou pak je, že soutěžící zašle jen jedno dílo, jehož je autorem, a spolu se zaslaným dílem uvede pravdivé osobní údaje a souhlas zákonného zástupce se zapojením žáka do soutěže za pořadatelem stanovených podmínek a s bezplatným použitím poskytnutého díla.

O vítězi rozhodne odborná porota složená z organizátorů soutěže, odborníků z mediálního světa, umělecké komunity a veřejné správy. Nejlepší uchazeči získají věcné ceny s tematikou EU a jejich díla budou využita jako vizuál pohlednic předsednictví ČR v Radě EU, které budou součástí propagačních předmětů pro zahraniční delegace.

Šanci vyhrát budou mít i nadaní esejisté

Samostatná soutěž je ale připravena i pro žáky, kteří mají jiný talent než výtvarný. Pro ně je vyhlášena soutěž literární s tím, že do ní budou přijímána literární díla (esej, fejeton či úvaha) v rozsahu 1 800 znaků. Tato soutěž se dále dělí do dvou kategorií, kdy účastníci z druhého stupně základních škol zpracují téma „Evropa ekologická a zelená“, zatímco středoškoláci se zaměří na téma „Evropa v průmyslové revoluci 4.0“.

Podmínky účasti v soutěži jsou prakticky totožné s výtvarnou soutěží. I v tomto případě budou přijaty texty jen v digitální podobě (formáty .pdf či .doc/.docx) zaslané na emailovou adresu esejCZPRES@vlada.cz. Soutěžící musí být autorem díla a do soutěže může zaslat jen jeden příspěvek. Spolu s ním pak musí poskytnout pravdivé osobní údaje a souhlas zákonného zástupce.

O vítězi v této soutěži rozhodne odborná porota složená z organizátorů soutěže, odborníků z mediálního světa, umělecké komunity a veřejné správy. Úspěšní soutěžící se budou moci těšit na věcné ceny s tematikou EU, a také na cestování zdarma prostřednictvím railpassů, které do soutěže poskytne společnost České dráhy, a.s..

Nepropásněte tedy tuto šanci zapojit se do příprav českého předsednictví! V období od 1. února do 31. března 2022 zašlete na výše uvedené adresy svá umělecká díla a zabojujte o hodnotné ceny!

Pravidla výtvarné soutěže (pdf).

Pravidla literární soutěže (pdf).

Autor: Eurocentrum Pardubice

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.