PRODLOUŽENO: Vytvořte výtvarné dílo, napište esej a vyhrajte hodnotné ceny!

Do 18. dubna 2022 mají žáci základních a středních škol šanci zapojit se hned do dvou soutěží – výtvarné a literární.

Do 18. dubna 2022 mají žáci základních a středních škol šanci zapojit se hned do dvou soutěží – výtvarné a literární, pořádaných u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie!

České předsednictví začíná 1. července 2022. Česká republika bude mít šanci po šest měsíců určovat agendu Rady EU, vést její zasedání a hledat kompromisy mezi zájmy členských států EU, ale také zastupovat Radu EU při jednáních ostatními institucemi a jinými aktéry.

Do příprav se můžete zapojit i Vy!

Vítězná díla budou součástí propagačních předmětů pro zahraniční delegace

Žáci prvního stupně základních škol, mají za úkol libovolnou technikou vytvořit výtvarné dílo na téma „V Evropské unii jsme doma“, které bude ilustrovat český přínos Evropské unii.

Soutěžní díla digitálně zašlete na emailovou adresu pohledniceCZPRES@vlada.cz.

Každý soutěžící může zaslat pouze jedno dílo, jehož je autorem, společně s pravdivými osobní údaji a souhlasem zákonného zástupce se zapojením žáka do soutěže za pořadatelem stanovených podmínek a s bezplatným použitím poskytnutého díla.

Bližší pravidla naleznete zde

Nejlepší uchazeči získají věcné ceny s tématikou EU a jejich díla budou využita jako vizuál pohlednic předsednictví ČR v Radě EU, které budou součástí propagačních předmětů pro zahraniční delegace.

Literární soutěž pro žáky druhého stupně a středních škol

Další soutěží v rámci příprav na české předsednictví je soutěž literární. Žáci mají za úkol napsat esej, fejeton či úvahu v rozsahu 1 800 znaků.

  • Žáci druhého stupně základních škol mají za úkol zpracovat téma: „Evropa ekologická a zelená“
  • Studenti ze střední škola se mají zaměřit na téma „Evropa v průmyslové revoluci 4.0“.

Texty v digitální podobě (formáty.pdf či.doc/.docx) zasílejte na emailovou adresu esejCZPRES@vlada.cz.

Spolu s textem je nutné poskytnout pravdivé osobní údaje a souhlas zákonného zástupce. Každý soutěžící může zaslat pouze jeden příspěvek.

Bližší pravidla naleznete zde.

Úspěšní soutěžící se budou moci těšit na věcné ceny s tématikou EU, a také na cestování zadarmo prostřednictvím railpassů, které do soutěže poskytne společnost České dráhy, a.s.

O vítězích obou soutěží rozhodne odborná porota složená z organizátorů soutěže (regionální Eurocentra a Úřad vlády ČR), odborníků z mediálního světa, umělecké komunity a veřejné správy.

Fotogalerie

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.