Cena evropského občana 2022

Evropský parlament každoročně uděluje Cenu evropského občana za mimořádné výsledky dosažené v některé z následujících oblastí:

  • projekty prohlubující vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany EU,
  • projekty v oblasti přeshraniční spolupráce posilující myšlenku evropanství,
  • projekty, které jsou konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie.

Během letošního Evropského roku mládeže bude zvláštní pozornost věnována projektům, které realizují mladí Evropané nebo které se věnují mládeži.

Jak se přihlásit
Soukromé osoby, skupiny, sdružení nebo organizace se mohou ucházet o Cenu evropského občana se svým projektem nebo určitý projekt nominovat. Nominaci mohou předložit také poslanci EP.

Přihlášky můžete posílat do 18. dubna 2022.

K podání přihlášky nebo k nominaci projektu použijte tento formulář. Pro další informace a pravidla konzultujte webové stránky ceny.

V případě dalších dotazů se obraťte na CitizensPrize@ep.europa.eu

Cena evropského občana 2022

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.