Speciální výzva DZS: finanční podpora akcí na podporu solidarity

Oslavte s Domem zahraniční spolupráce 5. výročí Evropského sboru solidarity a získejte finance na uspořádání akce!

Zorganizujte v období 9. 5. – 12. 6. 2022 akci na podporu solidarity ve vašem okolí a informujte o možnostech programu Evropského sboru solidarity. Vybrané akce budou finančně podpořeny!

Zviditelněte vaši organizaci, vaše projekty a zapojte lidi z vašeho města a okolí do smysluplné činnosti. Akcí se také zapojíte do Evropského roku mládeže a budete součástí interaktivní mapy akcí konaných napříč Evropou.

Jakou akci můžete zorganizovat?

  • akci naplánujte tak, aby měla solidární aspekt a dopad, reprezentovala vaši organizaci a vaši zkušenost s programem
  • Může jít např. o aktivity pro uprchlíky a jejich děti spojené s pořízením hmotné pomoci, komunitní akci s určitým cílem, workshop, reakci na potřebu ve vašem okolí
  • Pořádání akce může vést např. k přímé pomoci osobám zasažených situací na Ukrajině, k navázání přátelských vztahů ve městě, upozornění na důležité téma a první krok k řešení, zapojení cizinců či seniorů do aktivit, motivování mladých lidí k aktivnímu zapojení do života v komunitě
  • akce může proběhnout fyzicky, online či hybridně.
  • akce může být jednodenní či ve více dnech

Kritéria pro výběr akcí:

  • akce je registrovaná do 10. 4. 2022 přes registrační formulář
  • program akce je v souladu s cílem výzvy
  • téma zohledňuje priority programu Evropský sbor solidarity (digitalizace, udržitelnost, inkluze a diverzita, participace)
  • informace o akci a výsledky budou veřejně dostupné (např. web, sociální sítě, média)
  • organizátor akce je žadatel s běžícím dobrovolnickým projektem, případně žadatel, který má zkušenost s realizací alespoň dvou solidárních projektů nebo také partner Eurodesku.

Účastníci by z akce měli odcházet s povědomím, co je to Evropský sbor solidarity, a s pocitem, že solidarita je mezi námi.

Příspěvek se bude odvíjet od vámi  zvoleného rozsahu akce, a to do výše až 30 000 Kč. Žadatelé budou  informováni o výsledcích výzvy 18. 4. 2022.

Více informací naleznete na stránkách DZS. Popřípadě můžete pro více informací kontaktovat Soňu Hoigerovou, sona.hoigerova@dzs.cz

Zdroj: DZS

Umění žít spolu: Mladí, co mění svět

Již šestý ročník konference pro mladé lidi Umění žít spolu je tady! Tento rok nese podtitul Mladí, co mění svět a koná se v rámci Evropského roku mládeže od 24. do 26. 11. v Praze.Máte…

Druhý evropský kvíz jistě nebyl poslední…

Tradiční plzeňskou studentskou středu jsme pojali v Plzni trochu netradičně. 19. října jsme uspořádali v prostorách Moving Station Evropský hospodský kvíz. Hospodské kvízy jsou v současnosti velmi populární fenomén a tak jsme se…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.