Senior_Foto 2022

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu pod záštitou primátora města České Budějovice vyhlašuje VI. ročník fotografické soutěže „Senior_Foto 2022“.

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií:

A) Senioři žijí aktivně.

B) Zajímavá architektura.

C) Zážitky z cestování.

D) Krajina a příroda.

Soutěže se mohou zúčastnit senioři od 55 let. Přijímání snímků bude probíhat v období od 1. března 2022 do 31. srpna 2022. V jedné kategorii může soutěžící předat maximálně tři snímky v elektronické formě ve formátu jpg, v plném rozlišení (nezmenšené). Proposice soutěže a přihlášku obdržíte na Krajské radě seniorů, Boženy Němcové 1824/8, úřední hodiny každé úterý a středu od 09 do 13 hod., nebo požádejte o zaslání proposic a přihlášky na e-mailové adrese krsjc@seznam.cz. Případné dotazy na telefonu 602 491 714.

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v následujících dokumentech:

Měníme kraj

Zástupci Karlovarského kraje se v polovině listopadu v Bruselu účastnili konference na téma spravedlivé transformace v uhelných a energeticky náročných regionech s podporou financí z EU. Hejtman Petr Kulhánek prezentoval východiska…

Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu…

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.