Workshop “Vyjeď do Evropy!”

Název workshopu „Vyjeď do Evropy!“ mluví za vše, přesvědčit mladé lidi, aby využili možnosti výjezdů do zahraničí, které jim nabízí Evropská unie. První ze série workshopů si vyzkoušeli 31. května v Ústí nad Labem studenti Střední školy obchodu, řemesel a služeb, Ústí nad Labem oboru sociální činnost z 2. a 3. ročníku.

Dopolední program byl zaměřen na týmovou práci studentů, kteří měli za úkol vyhledat co nejvíce informací k mobilitám mladých v rámci EU a poté jednu přidělenou mobilitu prezentovat ostatním. Studenti vyhledávali informace v propagačních materiálech, na webových stránkách nebo se mohli poradit s regionálními konzultanty Eurocentra a Eurodesku.

Týmová práce studentů
Týmová práce studentů

Poté přišla na řadu výzva pro týmy ve formě prezentace vyhledaných informací ostatním účastníkům. Všichni se úkolu zhostili výborně a tak jsme slyšeli prezentace týkající se studia v zahraničí, dobrovolnictví, práce v EU, stáží v institucích Evropské unie a solidárních projektů. Po těsném hlasování byl nejlepším týmem vyhlášen tým prezentující dobrovolnictví.

Hlasování studentů, kterou mobilitu by si chtěli vyzkoušet.

Program workshopu byl zakončen exkurzí do nově otevřeného depozitáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Exkurze v depozitáři Severočeské vědecké knihovny
Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

Děkujeme za spolupráci Domu zahraniční spolupráce a Eurodesku. V případě zájmu o workshop pište na email: eurocentrum.ul@euroskop.cz

Cena Karla Velikého

Tato cena je každoročně udělována projektům mladých lidí, které podporují demokracii v Evropě a přispívají ke spolupráci a k porozumění jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni. Vyzdvihuje každodenní úsilí…

Švédsko se ujalo předsednictví v Radě EU

V první polovině roku 2023 předsedá Radě EU Švédsko, které se funkce ujímá po půlročním předsednictví České republiky. Pro Švédsko to bude již třetí zkušenost s předsednictvím. Logo Vizuál loga…

Data o EU a kde je hledat

Každý si může doma prověřit, jak na tom Evropská unie a její členské státy jsou – a to z různých úhlů pohledu. Kde ale získat aktuální data o EU či data…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.