Workshop “Vyjeď do Evropy!”

Název workshopu „Vyjeď do Evropy!“ mluví za vše, přesvědčit mladé lidi, aby využili možnosti výjezdů do zahraničí, které jim nabízí Evropská unie. První ze série workshopů si vyzkoušeli 31. května v Ústí nad Labem studenti Střední školy obchodu, řemesel a služeb, Ústí nad Labem oboru sociální činnost z 2. a 3. ročníku.

Dopolední program byl zaměřen na týmovou práci studentů, kteří měli za úkol vyhledat co nejvíce informací k mobilitám mladých v rámci EU a poté jednu přidělenou mobilitu prezentovat ostatním. Studenti vyhledávali informace v propagačních materiálech, na webových stránkách nebo se mohli poradit s regionálními konzultanty Eurocentra a Eurodesku.

Týmová práce studentů
Týmová práce studentů

Poté přišla na řadu výzva pro týmy ve formě prezentace vyhledaných informací ostatním účastníkům. Všichni se úkolu zhostili výborně a tak jsme slyšeli prezentace týkající se studia v zahraničí, dobrovolnictví, práce v EU, stáží v institucích Evropské unie a solidárních projektů. Po těsném hlasování byl nejlepším týmem vyhlášen tým prezentující dobrovolnictví.

Hlasování studentů, kterou mobilitu by si chtěli vyzkoušet.

Program workshopu byl zakončen exkurzí do nově otevřeného depozitáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Exkurze v depozitáři Severočeské vědecké knihovny
Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

Děkujeme za spolupráci Domu zahraniční spolupráce a Eurodesku. V případě zájmu o workshop pište na email: eurocentrum.ul@euroskop.cz

Předsedáme Evropě – nyní i v Plzni

Předsedáme Evropě – teď i v našem regionu! Česko již několik měsíců předsedá Radě Evropské unie a i vy se můžete zapojit. Ve druhém pololetí tohoto roku se Česká republika zhostila…

Přípravný kurz na testy EPSO

Cílem přípravného kurzu na testy EPSO je seznámení zájemců s prací pro orgány a instituce EU a provedení je jednotlivými kroky přijímacích testů organizovaných úřadem EPSO. Přihlášení studenti budou simulovat…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.