Známe priority, logo i motto českého předsednictví v Radě EU

Dva týdny před zahájením českého předsednictví v Radě EU představila Česká republika motto, logo a priority svého historicky druhého předsednictví.

Mezi klíčové priority bude patřit:

  • zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny,
  • energetická bezpečnost nebo posílení obranných kapacit a
  • kybernetická bezpečnost
  • strategická odolnost evropské ekonomiky
  • odolnost demokratických institucí.

Vizuální identita českého předsednictví odráží jeho hlavní zásady, priority a cíle pod heslem “Evropa jako úkol.”

Symbolika loga 

Značka EU2022.CZ vychází z loga prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Opírá se o jeho základy, zároveň však svou podobou hledí do budoucnosti a reflektuje současný vývoj grafického designu. 

Značka se skládá z grafického znaku a textové části. Grafický znak obsahuje celkem 27 prvků reprezentujících stejný počet členských států Evropské unie. Každý prvek vychází z barev vlajky konkrétního členského státu a nahrazuje tak dvoupísmenné zkratky přítomné v původní identitě předsednictví z roku 2009. Zároveň je tvar každého prvku stylizovanou podobu střelky kompasu, který odkazuje na doplňkový motiv původního loga předsednictví – mapu složenou ze zkratek států EU. Homogenní znak složený z více prvků odráží motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“. 

Evropa jako úkol 

Za hlavní motto byl zvolen výrok „Evropa jako úkol“, který ve stejnojmenné eseji publikoval první prezident České republiky Václav Havel v roce 1996. Motto českého předsednictví je tak veřejným přihlášením se k odkazu Václava Havla a připomínkou toho, že na moderní a fungující Evropě musíme všichni neustále pracovat, a je potřeba si to také připomínat. Motto vyjadřuje odhodlání posilovat společnou svobodu, odpovědnost, bezpečnost a prosperitu.   

Pro druhé české předsednictví je největší inspirací Havlových textů jejich leitmotiv, kterým je požadavek opětovného kritického promyšlení úkolu, které před Evropou a Evropany stojí.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti

Havlovské heslo Evropa jako úkol může být chápáno nejen jako příležitost ke společné reflexi, ale především jako výzva k přijetí zodpovědnosti a rozhodnému jednání na základě hodnot, které nám ukládá svědomí. 

Veškeré informace o českém předsednictví najdete na oficiálním WEBU předsednictví. Spuštěna byla také facebooková stránka.

EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví…

Evropa jako úkol

Předsednictví ČR v Radě EU už je ve své 2. polovině. Zorganizovali jsme přes 400 formálních i neformálních jednání včetně těch na nejvyšší politické úrovni. Do konce roku se jich ještě…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.