Známe priority, logo i motto českého předsednictví v Radě EU

Dva týdny před zahájením českého předsednictví v Radě EU představila Česká republika motto, logo a priority svého historicky druhého předsednictví.

Mezi klíčové priority bude patřit:

  • zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny,
  • energetická bezpečnost nebo posílení obranných kapacit a
  • kybernetická bezpečnost
  • strategická odolnost evropské ekonomiky
  • odolnost demokratických institucí.

Vizuální identita českého předsednictví odráží jeho hlavní zásady, priority a cíle pod heslem “Evropa jako úkol.”

Symbolika loga 

Značka EU2022.CZ vychází z loga prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Opírá se o jeho základy, zároveň však svou podobou hledí do budoucnosti a reflektuje současný vývoj grafického designu. 

Značka se skládá z grafického znaku a textové části. Grafický znak obsahuje celkem 27 prvků reprezentujících stejný počet členských států Evropské unie. Každý prvek vychází z barev vlajky konkrétního členského státu a nahrazuje tak dvoupísmenné zkratky přítomné v původní identitě předsednictví z roku 2009. Zároveň je tvar každého prvku stylizovanou podobu střelky kompasu, který odkazuje na doplňkový motiv původního loga předsednictví – mapu složenou ze zkratek států EU. Homogenní znak složený z více prvků odráží motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“. 

Evropa jako úkol 

Za hlavní motto byl zvolen výrok „Evropa jako úkol“, který ve stejnojmenné eseji publikoval první prezident České republiky Václav Havel v roce 1996. Motto českého předsednictví je tak veřejným přihlášením se k odkazu Václava Havla a připomínkou toho, že na moderní a fungující Evropě musíme všichni neustále pracovat, a je potřeba si to také připomínat. Motto vyjadřuje odhodlání posilovat společnou svobodu, odpovědnost, bezpečnost a prosperitu.   

Pro druhé české předsednictví je největší inspirací Havlových textů jejich leitmotiv, kterým je požadavek opětovného kritického promyšlení úkolu, které před Evropou a Evropany stojí.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti

Havlovské heslo Evropa jako úkol může být chápáno nejen jako příležitost ke společné reflexi, ale především jako výzva k přijetí zodpovědnosti a rozhodnému jednání na základě hodnot, které nám ukládá svědomí. 

Veškeré informace o českém předsednictví najdete na oficiálním WEBU předsednictví. Spuštěna byla také facebooková stránka.

Vánoční kvíz

Vánoce se blíží a my budeme rozdávat dárky. Zahrajte si s námi v prosinci kvíz na téma evropských vánočních tradic a můžete vyhrát knihu nebo deskovou hru. Kdyby to náhodou…

Vánoční kvíz Eurocentra Plzeň

S adventem se spustil kvíz vytvořený Eurocentrem Plzeň na platformě Kahoot! Každý účastník si může otestovat své znalosti o tradicích v Česku i v jiných zemích Evropské Unie. Soutěž poběží až do…

Ohlédnutí za akcí Ostrava udržitelně

Dne 21. listopadu 2023 se na Černé louce v Ostravě uskutečnila řada přednášek rozdělená do tří debatních panelů zaměřených na téma udržitelnosti a Green Dealu. V prvním panelu se Izabela Grundová z Evropské…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.