V Hradci Králové proběhlo krajské kolo soutěže EUROPASECURA 2022!

Dne 25. 5. 2022 se v prostorách Knihovny města Hradce Králové uskutečnilo krajské kolo soutěže EuropaSecura  2022 s tematikou Evropské unie a bezpečnostních vztahů. Soutěž pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s regionálními Eurocentry.

Již patnáctý ročník soutěže EuropaSecura je určen všem zájemcům o priority bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance z řad studentů středních škol po celé ČR. V prvním kole soutěže vyplňují tříčlenné soutěžní týmy online vědomostní test. Do druhého (krajského) kola soutěže tak následně postoupilo pět týmů z Pardubického kraje! Studenti měli za úkol vypracovat a následně obhájit bezpečnostní analýzu vybraného konfliktu před odbornou porotou, složenou ze zástupců organizace EUROPEUM a regionálních Eurocenter. Kromě představení konfliktu a hlavních aktérů, návrhů jeho řešení a doporučení pro Evropskou unii i NATO studenti obhajovali své analýzy, zodpovídali záludné otázky poroty, ale rovněž zastupovali roli oponenta jiného soutěžního týmu.

V rámci Pardubického kraje se stal vítězem soutěžní tým studentů z Gymnázia Polička, který si skvěle poradil s analýzou Běloruska.

Vítězný tým za každý kraj tak postupuje do celostátního kola soutěže, které proběhne v termínu od 6. do 10. června 2022 na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR. Soutěžící budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešit neklidnou politickou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise bude prostupovat všemi aktivitami v průběhu celého týdne.

Hlavní cenou pro tři nejlepší týmy celostátního kola je třídenní cesta do Bruselu a návštěva institucí EU a NATO, která se uskuteční na podzim 2022 ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.