Přihlaste se do Rady mládeže Podunají a formulujte budoucnost regionu

Je Vám mezi 18 a 28 lety? Máte jedinečnou možnost se do 15. srpna přihlásit do Rady mládeže Podunají a stát se jejími historicky prvními členy!

Rada mládeže bude poradním orgánem národních koordinátorů Strategie EU pro Podunají a koordinátorů tematických prioritních oblastí s cílem podílet se na řešení výzev v regionu.

A co to vlastně je „Podunajská strategie EU“?

Podunajská strategie EU spojuje 14 zemí podél řeky Dunaje a pokrývá oblast, kde žije více než 112 milionů lidí. Kromě členských států pokrývá i státy mimo Evropskou unii. Tematicky se strategie zabývá 12 prioritními oblastmi. Každá z nich má řídící výbor se zástupci všech zapojených států, který identifikuje výzvy a připravuje řešení. Například ČR spolu s Maďarskem vede řídící výbor pro udržitelnou energetiku, dalšími tematickými oblastmi jsou mj. životní prostředí, konkurenceschopnost nebo kultura a turismus.

K čemu bude sloužit “Podunajská rada mládeže”?

Dunajská rada mládeže bude poskytovat platformu pro institucionální zapojení mladých lidí do všech orgánů Strategie EU pro Podunají, aby byly nápady a názory mladých lidí slyšet a mohly tak formovat region.

Členové Rady mládeže Podunají budou:

  • navrhovat konkrétní akce a projekty
  • upozorňovat aktéry Strategie EU pro Podunají na důležitá témata v regionu
  • přispívat k prioritám a politikám Strategie EU pro Podunají
  • mít možnost upozorňovat na zvláštnosti svých regionů na nadnárodní úrovni
  • účastnit se všech mládežnických aktivit Strategie EU pro Podunají i vybraných mezinárodních akcí pro mládež souvisejících s EU
  • účastnit se vybraných jednání Strategie EU pro Podunají

Členové Podunajské rady mládeže budou vybíráni na jednoletý mandát (září 2022 – říjen 2023). Finančně bude podporována Evropskou komisí a městem Vídeň. Finanční podpora pokryje jak cestovní náklady tak náklady na ubytování. Očekává se, že v průběhu ročního mandátu se budou konat tři až čtyři prezenční akce, přičemž úvodní setkání proběhne ve Vídni. Průběžně budou členové Rady pracovat na dálku v menších skupinkách na konkrétních projektech a vybraných tématech.

Podunajská rada mládeže se bude skládat z 28 členů, každou zapojenou zemi budou zastupovat dva členové (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina).

Podmínky účasti

Hlásit se mohou mladí lidé mezi 18 a 28 lety, kteří  mají trvalé bydliště v jednom ze 14 zúčastněných států/regionů strategie pro Podunají. Podmínkou účasti je dobrá znalost anglického jazyka a zájem utvářet budoucnost Podunají skrze spolupráci s národními koordinátory Podunajské strategie a koordinátory prioritních. Zájemci se mohou přihlašovat do 15. srpna.

Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde.

Zdroj: Úřad vlády, euroskop. cz

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.