Žáci ZŠ v regionu poznávali rozmanitosti evropských zemí s programem Na skok do Evropy!

V termínu 14. 7. 2022 probíhaly letní příměstské tábory organizace Děti sportu, z.s. ve spolupráci s regionálními EUROCENTRY, středisky EUROPE DIRECT a Domem zahraniční spolupráce. V letošním roce se zaměřením na české předsednictví v Radě EU a Evropský rok mládeže 2022!

Příměstské tábory se konaly na dvou místech současně, konkrétně v prostorách SPŠE a VOŠ v Pardubicích a v SPŠ, SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové. Cílem programu Na skok do Evropy bylo seznámit předškolní děti a žáky I. a II. stupně ZŠ s evropskou problematikou, a to hravou formou, tedy především prostřednictvím různých her a soutěží. Koordinátorky připravily celkem deset stanovišť pro starší žáky ve věku 7-15 let a pět stanovišť pro předškolní děti ve věku 3-6 let. Po rozdělení do soutěžních týmů měly děti za úkol obejít všechna připravená stanoviště a splnit úkoly, za které mohly získat určitý počet bodů.

Na seznamu nachystaných stanovišť tak nechybělo skládání tangramu i velkého dětského puzzle s mapou Evropy, malování evropských vlajek, poznávání hlavních měst, evropské kuchyně, jazyků, památek a sportovních osobností či jednotlivých symbolů společné evropské měny euro. Děti se tak dozvěděly zajímavé informace o jednotlivých evropských zemích a poznaly tak jejich rozmanitost. Nechyběly ani pohybové aktivity typu slalom nebo skoky do evropských metropolí.

Na konci programu byly všechny body sečteny a koordinátoři vyhlásili nejlepší soutěžní týmy, které si domů odnesly sladké odměny a drobnosti spojené s evropskou tematikou a cestováním.

Evropského dne v rámci konání letních táborů organizace Děti sportu, z.s. se zúčastnilo na 150 žáků a dle jejich reakce se programy v obou městech zdařily!

Akce Předsedáme Evropě, tentokrát v Pardubicích!

Přesně ve 13 hodin odstartovala v úterý 13. září akce na Pernštýnském náměstí v Pardubicích! Jednalo se o regionální akci v rámci představení českého předsednictví v Radě EU, která byla zahájena ředitelem…

Debata České předsednictví v době krize

Česká republika má za sebou polovinu svého předsednictví v Radě Evropské unie. Jaké jsme si stanovili priority a jak se nám daří je naplnit? Nejen na tyto otázky budou odpovídat…

Předsedáme Evropě – nyní i v Plzni

Předsedáme Evropě – teď i v našem regionu! Česko již několik měsíců předsedá Radě Evropské unie a i vy se můžete zapojit. Ve druhém pololetí tohoto roku se Česká republika zhostila…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.