Předsedáme Evropě i v Karlových Varech!

Další zastávkou série regionálních akcí Předsedáme Evropě byly Karlovy Vary. Smetanovy sady na celé odpoledne a večer den ožily oslavami právě probíhajícího předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Díky příznivému počasí a kulturnímu programu nebyla nouze o návštěvníky.

Kolemjdoucí se zastavovali u informačních stánků partnerů akce, kterými byly EUROPE DIRECT Vogtland z Německa, EUREGIO EGRENSIS, Dům zahraniční spolupráce, UNESCO Great Spa Towns of Europe, Národní pedagogický institut ČR, Instand dobrovolnické centrum a EUROPE DIRECT Karlovy Vary. Ti jim kromě letáčků a propagačních předmětů nabízeli i různé zábavně-vzdělávací aktivity. Ti nejmladší si užili malování na obličej a skákací hrad, ti starší zase fotobudku. Programem akce provázel Martin Čermák, který na úvod spolu s vedoucí oddělení pro Eurocentra na Úřadu vlády ČR Ludmilou Johnovou vysvětlil, co pro Českou republiku předsednictví v Radě EU znamená.

Kulturní program

Tradičně na akci nechyběl kulturní program. Návštěvníci se mohli podívat na vystoupení mladých z oddílu capoeiry SKP Hvězda K. Vary, kteří předvedli umění podobající se tanci a zápasu. Poté proběhl krátký workshop, ve kterém si mohli lidé vyzkoušet základní kroky tohoto sportu.

Akce Předsedáme Evropě v Karlových Varech zahrnovala také dva koncerty. Vystoupil písničkář Petr Lüftner a na závěr akce zahrála kapela Nebe. V neposlední řadě zahrnoval program debatu na téma přeshraniční spolupráce v EU. 

Debata o přeshraniční spolupráci

Účastnili se jí jednatelka Klubu česko-německého partnerství Lenka Šaldová, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek, radní Karlovarského kraje a starosta obce Chodov Patrik Pizinger a senátor a starosta obce Boží Dar Jan Horník. Poslední dva jmenovaní působili v minulosti také ve funkci prezidenta regionálního sdružení německých a českých obcí EUREGIA EGRENSIS. Účastníci debaty kromě vzpomínek ze začátků budování přeshraničních vztahů po pádu železné opony zmiňovali řadu výhod, které úzká spolupráce různých profesních sdružení i oficiálních institucí všem sousedícím regionům přináší. Na využívání evropských fondů i Česko-německého fondu budoucnosti ke zkvalitňování společenských vztahů i infrastruktury se shodli všichni řečníci. Paní Šaldová z Klubu zmínila i aktivity mezi jednotlivci a rodinami z obou stran hranice, které se scházejí na sousedských setkáních u jídla a pití a jezdí společně na výlety v Čechách nebo Německu.

Děkujeme návštěvníkům, partnerů i řečníkům za vytvoření skvělé atmosféry na akci!

Zítra se koná další akce ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni, kde na vás znovu čeká bohatý program. Pro více informací sledujte nejen web Euroskop.cz, ale také sociální sítě pod stejným názvem.

Noc vědců v Hradci Králové

V pátek 5. října 2023 proběhne v Hradci Králové Noc vědců, a to hned na několika institucích. Bavit se, poznávat a dozvědět se něco nového můžete letos v prostorách Univerzity…

Stále je možnost zapojit se do DYON!

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech. S cílem zapojit mladé…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.