V Pardubicích se diskutovalo o památkové péči a Evropském kulturním dědictví

Dne 7. října 2022 proběhlo zajímavé diskusní setkání se studenty Univerzity Pardubice na téma Evropské kulturní dědictví a památková péče v 21. století. Debata proběhla v budově Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Na konci příspěvku a zajímavých fotografií nechyběla ani diskuse se studenty.

Pozvání na seminář přijal Ing. Bc. Aleš Papáček, vedoucí Odboru památkové péče Národního památkového ústavu – pobočky pro Pardubický kraj, který posluchače seznámil se zajímavou profesí památkáře. Zmínil tak důležitost této profese ve vztahu k památkám v České republice, o které je třeba řádně pečovat. Došlo také na představení zajímavých a chráněných (národních kulturních) památek v regionu i v celé ČR, stejně jako hmotných i nehmotných památek vedených na Seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Zajímavostí byla nepochybně zmínka o dlouhém a náročném procesu, kterým musí každý žadatel o zápis památky na Seznam UNESCO projít. Aby se památka mohla stát památkou UNESCO, musí být nejprve národní kulturní památkou, kterých je v Česku na 300. Jistou raritou je pak jediná živá památka UNESCO v Pardubickém kraji, kterou je Starokladrubský kůň. Poměrně novými památkami UNESCO jsou Hornická krajina Krušnohoří, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Slavná lázeňská města Evropy (společně s Belgií, Francií, Itálií, Německem, Rakouskem a Velkou Británií, přičemž za Českou republiku se jedná o Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Karlovy Vary) či Jizerskohorské bučiny. Tyto památky byly postupně zapsány v letech 2019 a 2021. V České republice je tak prozatím 16 hmotných a 7 nehmotných památek UNESCO. Mezi památky, které jsou na tzv. indikativním seznamu, tedy čekající na zápis, patří například Žatec – město chmele či Zámek Pardubice.

Během přednášky také došlo k seznámení posluchačů s historií památkové péče, jež má kořeny již v antických dobách, či s neblahým vlivem válek na osud jednotlivých památek. V neposlední řadě byly předány tipy na návštěvu akcí, které zpřístupňují zajímavé objekty. Kromě známých Dnů evropského dědictví to jsou akce jako Open House Prague v měsíci květnu, Víkend otevřených zahrad v měsíci červnu či Den architektury v měsíci září. Neváhejte takové akce navštívit, jistě stojí za to!

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.