EU se shodla na rozpočtu pro rok 2023

Po předchozí shodě s Radou EU přijal 23. listopadu Evropský parlament unijní rozpočet na rok 2023. Na jeho přípravě i vyjednávání měla velký podíl činnost zástupců aktuálně probíhajícího českého předsednictví v Radě EU. Celkový rozpočet na rok 2023 činí 186,6 miliardy € v závazcích, platby jsou stanoveny na 168,7 miliardy €

Roční rozpočty jsou sestavovány v rámci víceletého (sedmiletého) finančního rámce (VFR). Evropská komise vydává návrh rozpočtu. Ten zkoumá a poupravuje Rada EU i Evropský parlament. Do září Rada vypracuje a přijme svůj postoj a Parlament má poté měsíc na jeho schválení nebo změnu. Jakmile se tito dva shodnu, rozpočet je přijat.

Mezi hlavní priority rozpočtu pro rok 2023 patří podpora Ukrajině, energetika a proces obnovy po pandemii. Na tyto klíčové priority Parlament alokoval o 1 miliardu € více, než byl prvotní návrh rozpočtu Komisí. 

Část rozpočtu týkající se následků války na Ukrajině zahrnuje navýšení dotací programu Erasmus+ o 120 milionů €, a to zejména kvůli podpoře studentů a učitelů z Ukrajiny. Dále je zaměřena na humanitární pomoc, azylový a migrační fond a vojenskou mobilitu (nejde o emancipaci návrhu evropské armády – jde o opatření k odstranění fyzických, procedurálních nebo regulačních překážek, které brání vojenské mobilitě v rámci EU).

Část energetiky a klimatu se zaměřuje na rozvoj infrastruktury – výstavbu transevropských dopravních a energetických sítí a programu Horizon Europe (klíčový program financování výzkumu a inovací), stejně tak neopomíná také zvýšení výdajů na program LIFE pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu.

Rozpočet věnovaný obnově po pandemii se týká především mechanismu civilní ochrany (ten má za cíl zlepšit prevenci, připravenost a reakci na katastrofy), programu kreativní Evropa a programu Práva hodnoty (klade za cíl chránit a podporovat práva a hodnoty EU).

Celkový rozpočet na rok 2023 činí 186,6 miliardy € v závazcích (společné unijní půjčky), platby jsou stanoveny na 168,7 miliardy € (přímé platby).

Konkrétní navýšení jednotlivých balíčků a bližší informace ke schválenému rozpočtu jsou dostupné také ZDE.

Současně budou země EU nadále podporovány nástrojem Next Generation EU, v rámci kterého si EU jako celek poprvé v historii půjčila 1,8 miliard € primárně na obnovu po pandemii.

Den po schválení rozpočtu Evropský parlament schválil půjčku pro Ukrajinu ve výši 18 miliard € na rok 2023 (Ukrajina bude potřebovat k obnově měsíčně 3-4 miliardy €). Peníze budou mířit na podporu základních veřejných služeb jako je provoz nemocnic, škol a zajištění bydlení pro přesídlené obyvatel, makroekonomickou stabilitu a obnovu kritické infrastruktury zničené Ruskem. 

Soutěž “Krádež v muzeu”

Od 1. 7. do 31. 1. 2023 probíhalo české předsednictví v Radě EU. K jeho příležitosti pořádá Eurocentrum České Budějovice soutěž o drobné upomínkové předměty s logem právě našeho předsednictví.…

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Od 1. července do 31. prosince loňského roku předsedala Česká republika v Radě EU. Nyní nastává čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů uplynulého půl roku. Na výsledky se můžete již…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.